НОВИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОЛОНІЇ ТА ІНОЗЕМЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ В ЛЮБЛІНІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА «ПОЛЬСЬКА МОВА З КУЛЬТУРОЮ – ЛЕКСИКА ТА ЛІТЕРАТУРА»

Студенти та співробітники Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського – слухачі занять з польської мови, які веде викладач Національної агенції академічного обміну Республіки Польща пан Войцех Зволінський, отримали запрошення взяти участь у проекті «Польська мова з культурою – лексика та література».

Проект отримав фінансування в рамках найновішої едиції програми Національної агенції академічного обміну Республіки Польща «Промоція польської мови» та буде реалізуватися Центром польської мови і культури для полонії та іноземців Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні. Його головною метою є популяризація польської мови і культури серед академічної спільноти українських ЗВО.

У рамках Проекту буде проведено цикл вебінарів, які дозволять перевірити та розвинути мовну і культурну компетентність українських студентів. За результатами цього заходу будуть опрацьовані дві багато ілюстровані електронні книги: Leksyka z kulturą. Zbiór ćwiczeń językowych (Лексика з культурою. Збірник мовних вправ) та (Nie)zapomniana literatura. Antologia nowel młodopolskich dla cudzoziemców ((Не)забута література. Антологія новел періоду Молодої Польщі для іноземців). Обидві публікації будуть доступні безкоштовно в інтернет-мережі.

Вебінари з лексики відбудуться 16 січня, 20 лютого та 19 березня. Їх вестиме науковий співробітник Центру польської мови і культури для полонії та іноземців Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні Бартломєй Малішевський.

Вебінари з літератури відбудуться 16 квітня, 14 травня та 11 червня. Їх буде вести наукова співробітниця Центру польської мови і культури для полонії та іноземців Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні Маґдалена Румінська.

Партнерами Проекту є: Волинський національний університет ім. Лесі Українки в Луцьку та Чорноморський національний університет ім. Петра Могили в Миколаєві. Проект реалізують наукові співробітники Центру польської мови і культури для полонії та іноземців Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні: Бартломєй Малішевський та Маґдалена Румінська. Координаторами Проекту з боку партнерських університетів є Юлія Васейко (Волинський національний університет ім. Лесі Українки в Луцьку) та Александра Цибульська (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили в Миколаєві). Підтримку в реалізації всього заходу надає Відділ з питань освітніх проектів Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8070,kolejny-projekt-cjkp-umcs-w-programie-promocja-jezyka-polskiego-nawa,142091.chtm?fbclid=IwAR18S49peTkG42pbxfzg-edGRgouuaWdwyHPu-O8naG41UppZ1WB5Vt1bY4