НАЙНОВІШІ ЗМІНИ У ПРАВИЛАХ ПОЛЬСЬКОГО ПРАВОПИСУ

Рада польської мови при Президіумі Польської академії наук повідомила про декілька змін у правописі, які набудуть чинності 1 січня 2026 року. Цей термін досить віддалений, щоб усі зацікавлені мали час з ними ознайомитися та поступово запроваджувати їх у своїй повсякденній практиці. 

Велика та мала літера, а також написання разом та окремо
Зміни, оголошені в повідомленні від 10 травня 2024 р., стосуються деяких правил уживання великих і малих літер, а також написання слів разом, окремо та через дефіс. Вони мають на меті впорядкування та спрощення орфографічних правил, що полегшить їх вивчення та застосування у практиці. Рада не запровадила (та не має наміру запроваджувати в майбутньому) жодних змін до основних правил, що регулюють позначення на письмі голосних і приголосних звуків польської мови, зокрема тих, які стосуються написання rz та żch та h чи ó та u.

Зміни в польській орфографії з 1 січня 2026 року
Отже, які зміни з’являться у правилах польського правопису через понад півтора року?

Ось найважливіші з них: 

  • Прикметники, утворені від власних назв, що закінчуються на -owski, напр. chopinowski, писатимуться завжди з малої літери, натомість назви мешканців, утворені від географічних назв – завжди з великої (відповідно, напр. слово Rzymianin завжди потрібно буде писати з великої літери, незалежно від того, воно означатиме жителя столиці Італії, чи громадянина стародавньої римської держави). З великої або малої літери можна буде також писати присвійні прикметники, утворені від імен, що закінчуються на –owy-in(yn)-ów (напр. jackowe dzieci або Jackowe dzieciZosina lalka або zosina lalka), a також різноманітні неофіційні назви національностей, як-от makaroniarz (Makaroniarz) – італієць; żabojadabojad) –  француз тощо.
  • З великої літери писатимуться також назви одиничних примірників промислових виробів, напр. Ford, незалежно від того, чи йдеться про назву компанії та марки автомобіля (ciężarówka marki Ford), чи про конкретний транспортний засіб (напр. przed domem stał czerwony Ford). З великої літери писатимуться також усі частини власних назв, зокрема географічних, як-от Półwysep Hel, Wyspa Uznam, а також назви топографічних об’єктів (напр. Aleja Róż, Plac Zbawiciela, Park Kościuszki, Kopiec Wandy, Kościół Mariacki, Pałac Staszica, Zamek Książ, Most Poniatowskiego). Лише слово ulica, як і досі, потрібно буде писати з малої літери, напр. ulica Józefa Piłsudskiego.
  • Частка nie з прикметниками та відприкметниковими прислівниками  писатиметься завжди разом, також з формами вищого та найвищого ступенів (напр. nielepszy, nielepiej). Написання разом nie з дієприкметниками буде обов’язковим, без огляду на значення дієприкметника (напр. niepalącynieumyty).
  • Разом можна буде писати словосполучення як półżartem, półserio, а також частки niby- та quasi-  зі словами, які пишуться з малої літери (напр. nibyartysta, nibygotyk, quasiopiekun, quasinauka).   
  • Буде введено роздільне написання часток -bym,-byś, -by, -byśmy, -byście зі сполучниками (напр. Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry).
  • Частки super-ekstra-eko-wege-, mini- можна буде писати як разом, так і окремо (напр. superpomysł або super pomysł) oraz wariantywna pisownia (z łącznikiem, przecinkiem lub spacją). Крім того, словосполучення як tuż-tuż можна буде писати не лише через дефіс, але також з комою: tuż, tuż або з пробілом: tuż tuż.

Правила правопису та пунктуації польської мови в одному місці
Деталі можна знайти в повідомленні Ради польської мови в додатку №1. Рада оголосила також (як додаток №2 до повідомлення) документ під назвою Zasady pisowni i interpunkcji polskiej, в якому зібрані всі орфографічні та пунктуаційні правила, що набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Цей документ був підготовлений проф. Пьотром Жміґродзьким та ухвалений Радою польської мови шляхом голосування. Він стане основним джерелом правил, а всі інші традиційні словники буде оновлено відповідно до запроваджених змін.

https://rjp.pan.pl/?_gl=1*1lpsv2l*_ga*MTg3MzQyNTE3Mi4xNzE2MTI0MTM3*_ga_9DT66TPCCG*MTcxNjEyNDEzNi4xLjEuMTcxNjEyNDY1MS4wLjAuMA