Українсько-польський семінар “Соціально-економічні аспекти антикризового управління: міжнародний досвід”

5 грудня 2023 року відбудеться з 12:30 до 16:30 українсько-польський науковий семінар “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД”.

Робочі мови: українська та польська (буде синхронний переклад).

Приєдання за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVmZDJjMWYtOTBjMC00NTVhLWIyYTItMTI3OGZmNDNjZjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8ccb6ac-6b28-43b1-8323-2cdba13ef6e1%22%2c%22Oid%22%3a%224e78d37a-7cf8-47d3-846b-4c8764010ce4%22%7d

Завантажити програму тут.