Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до роботи Розмовного клубу в 2023 році

Шановне панство!

Центр вивчення іноземних мов Варшавської політехніки /SJO PW/ запрошує щоп’ятниці о 16:00 год. за польським часом / о 17:00 год. за українським часом на зустрічі польського розмовного клубу. Їх проводять викладачі Центру на платформі MSTeams. До участі у зустрічах запрошуються слухачі, які володіють польською мовою принаймні на рівні А2.

Посилання на зустріч:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVmODhiYjQtZjNmMi00ZjA4LWJmYzUtNWRlMjE0ZDc1NzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22a9137a1b-3d0a-4bc9-81fa-0c917f18c74b%22%7d