“Українсько-польський центр” Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» створений згідно «Рамкової угоди про створення Українсько-польського центру НТУУ “КПІ”» від 7 березня 2008 року між польською освітянською фундацією “PERSPEKTYWY” в особі Президента В. Сівінського та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут” в особі ректора М. 3. Згуровського.

Метою діяльності центру є інтеграція зусиль по підвищенню якості підготовки спеціалістів, реалізації основних принципів побудови суспільства, заснованого на знаннях, і принципах ЮНЕСКО «освіта без кордонів», підготовці – в рамках моделі університету дослідного типу – фахівців нової формації, здатних прискорити економічний та соціальний розвиток країн за рахунок знань та активної діяльності студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів та вчених в області фундаментальних, природничих, Інженерно-технічних наук, налагодження і поглиблення партнерських зв’язків з польськими вишами в організації освітнього процесу і академічних обмінів, наукових контактів, у культурній сфері та спорті. Життя засвідчило, що рішення про створення такої інституції було абсолютно правильним: у нас з’явилися надійні партнери в Польщі, співпраця з якими збагачує новим досвідом і нас, і наших друзів. А на Українсько-Польський центр покладається при цьому роль своєрідного модератора цих відносин. Нині ми активно співпрацюємо з 13 університетами з Польщі. А ще, звісно, тісні зв’язки підтримуємо з Секцією випускників КПІ у Республіці Польща, яку очолює випускник і, з минулого року, почесний доктор нашого університету Януш Фукса. Він є великим патріотом і другом нашого університету. За різними напрямами і в різних формах найцікавіше співпрацюють з польськими колегами ФЕА, ФАКС, ВПІ, ІФФ, ІПСА, ФММ, ФЛ, ФСП.

Основні сфери діяльності: освіта, наука, культура, історія та спорт.

В сфері освіти центр реалізує проекти вивчення польської мови, навчання київських політехніків в польських університетах, участь в мовних конкурсах Посольства Республики Польща в Україні і т. і. В 2009 році Центр НТУУ «КПІ» провів Українско-польский академічний форум. В офісі Центра в НТУУ “КПІ” працює Довідково-консультативне бюро по проекту “Study in Poland”.

В сфері науки центр підтримує зв’язки з міжнардними офісами польських університетів-партнерів по науковому співробітництву. Традиційно в наукових семінарах беруть участь вчені Варшавської, Краківської, Вроцлавської та Лодзинської політехнік. Основні задачі центру у цьому напрямку: створення, підтримка та оновлення бази даних CV вчених НТУУ “КПІ”, які бажають співпрацювати з польськими вченими, організація польсько-українських наукових конференцій за підтримки Представництва Польської Академії Наук в Києві, залучення науковців КПІ в редакційні колегії польських наукових журналів, створення програм “подвійний диплом” та ін.

В квітні 2011 р. провели Науково-практичний семінар “KPI – WUT. NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION”, в якому брали участь 12 відомих професорів Варшавскої політехніки та вчені НТУУ “КПІ”. Стала традиційною міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (2013, 2014, 2015 р.р.), “XVІ міжнародна науково-практична конференція «Відновлювальні джерела енергії та енергоефективність в XXI столітті».(2015 р.).

В сфері культури Центр багато років плідно співпрацює з Польським інститутом в Києві, інформація про заходи інституту розсилається кожному факультету КПІ. На базі Науково-технічної бібліотеки НТУУ “КПІ” з 2013 року діє науково-літературний семінар «Видатні постаті України та Польщі». За ініціативи Центру реалізовані 2 проекти : відкриття пам’ятника випускнику КПІ 1906 року – видатному польському вченому та державному діячу Войцеху Свентославському та видання книги «Войцех Свентославський – людина, яка зближує народи України і Польщі».

Шість років проводиться футбольний турнір університетських команд України та Польщі “STUDENTEURO – 2012”, заснований Центром НТУУ “КПІ” разом з МОН України в 2010 році, підтриманий студентством та керівництвом університетів України та Польщі та польским AZS.

Air Jordan Spizike 3.5 Shoes