ПРОПОЗИЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АСПІРАНТІВ

Національний центр ядерних досліджень (NCBJ) є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі, який займається, зокрема, фундаментальними та прикладними дослідженнями в галузі фізики та у суміжних галузях.

Інститут ядерної хімії та технологій (ICHTJ) здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі ядерної хімії та за темами, пов’язаними з використанням іонізуючого випромінювання.

Ці провідні польські наукові установи підготували проект для аспірантів – громадян України, які бажають продовжити роботу над своїми дисертаціями у таких галузях:

• фізика високих енергій, фізика важких іонів, квантова хромодинаміка, ядерна фізика, фізика плазми, фізика реакторів, фізика прискорювачів, математична фізика;
• астрофізика, реліктове випромінювання, галактики, дослідження великого неба;
• виявлення радіації, матеріалобудування, сцинтиляційні матеріали;
• інформаційні технології, чисельні методи, метод Монте-Карло, програмна інженерія;
• електроніка, кібербезпека;
• радіофармація, медична біологія;
• ядерна хімія;
• охорона навколишнього середовища;
• радіобіологія;
• міждисциплінарні теми, що стосуються зазначених вище галузей.

Учасникам проекту організатори пропонують:

стипендію 1500 злотих (нетто) на місяць;
забезпечення можливості здійснення роботи, пов’язаної з підготовкою кандидатської дисертації;
• за кожним учасником програми закріплюється ментор – науковий співробітник з докторським ступенем, який надаватиме предметну підтримку в галузі, за якою аспірант готує дисертацію;
• кожен учасник матиме можливість користуватися робочим місцем у спеціально відведених для цього кімнатах Інституту з доступом до Інтернету;
• підтримка під час переїзду та допомога у налагодженні побуту в Польщі та, зокрема, в Національному центрі ядерних досліджень;
• контакти з організаціями, які надають професійну юридичну та психологічну допомогу.

Програма «Солідарні з Україною» доступна для громадян України, які прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року та у 2021-2022 навчальному році мають в Україні статус аспіранта.

Заявники повинні надіслати такі документи англійською мовою:

• резюме, короткий опис наукових інтересів та аспірантських курсів здобувача;
• копія диплому магістра та довідки про статус аспіранта у 2021-2022 навчальному році (у разі відсутності документів просимо надіслати заяву).

Заявку англійською мовою потрібно надіслати на адресу:
magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Набір триває з 15 травня 2022 року.

Національний центр ядерних досліджень регулярно розглядатиме заявки у галузях, що стосуються кандидатських дисертацій заявників, під час он-лайн зустрічей, на яких будуть представлені майбутні ментори, а також будуть надані роз’яснення щодо можливостей підтримки аспірантів.

Програма «Солідарні з Україною» фінансується Національною агенцією академічного обміну Республіки Польща (NAWA).