Конференція з відновлюваної енергетики та енергоефективності

14-15 травня 2020 р. відбулася XXІ міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

Метою конференції є вирішення проблем науково-технічного та технологічного забезпечення відновлюваної енергетики для сприяння ефективному освоєнню енергії з відновлюваних джерел, а також збільшенню додаткових обсягів теплової та електричної енергії завдяки реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності в суспільстві.

Організаторами конференції виступили Інститут відновлюваної енергетики НАН України, КПІ імені Ігоря Сікорського, Мала академія наук України, Представництво Польської академії наук в м. Києві, Варшавський університет технологій, Громадська спілка «Енергетична асоціація «Українська воднева рада», Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України, кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ імені Ігоря Сікорського та ННК «Інститут прикладного системного аналізу». Через карантин конференція проводилась дистанційно – з використанням платформи Zoom.

Учасників конференції привітали голова правління Громадської спілки «Енергетична асоціація «Українська воднева рада» Олександр Рєпкін, професор Інституту теплоенергетики Варшавського університету технологій Конрад Швірські (озвучила його виступ прес-секретар Марина Крижанівська), директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України член-кореспондент НАН України Степан Кудря. Вітання від Президента НАН України Бориса Патона, ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка НАН України Михайла Згуровського, Президента Малої академії наук Станіслава Довгого надруковано в збірнику тез доповідей.

У конференції взяли участь більше 180 осіб (в т. ч. три іноземці з Польщі і Норвегії) – науковці, бізнесмени, студенти, аспіранти, а також школярі – члени Малої академії наук України. Вони подали майже 170 тез доповідей, в т. ч. 50  тез доповідей надійшло від школярів.

Тематика конференції охоплювала широкий спектр питань: енергоефективність, комплексні системи з відновлюваних джерел енергії, вітроенергетика, сонячна енергетика, енергія біомаси, гідроенергетика, геотермальна енергетика, освітня діяльність, воднева енергетика, енергетика довкілля (теплові насоси). Слід зазначити, що проблеми та перспективи розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності нині набувають особливої актуальності, адже,  енергія від викопних видів палива постійно дорожчає, її генерація часом завдає значної шкоди довкіллю, а поклади горючих корисних копалин швидко вичерпуються. Тому,  використання відновлюваних джерел енергії зростає рік у рік у багатьох країнах світу.

На пленарному засіданні було заслухано доповіді, присвячені загальним питанням відновлюваної енергетики в Україні та ЄС, комбінованим енергосистемам з відновлюваними джерелами енергії, проблемам їх оптимізації,  керування. Більш спеціальні питання заслуховувалися і обговорювалися в секціях: «Сонячна енергетика», «Вітроенергетика та гідроенергетика», «Геотермальна енергетика та біоенергетика».

Конференція прийняла резолюцію, в якій її учасники назвали першочергові заходи з розвитку відновлюваної енергетики та забезпечення населення екологічно чистою енергією. Серед них – наукове обґрунтування ключових напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок в галузі відновлюваної енергетики з метою пошуку раціонального розташування енергетичних потужностей з урахуванням можливостей розосередженої генерації та комбінування відновлюваних джерел енергії різної природи; розробка інноваційних методів отримання водню та застосування водневих технологій в енергетиці та інших галузях; використання енергоефективних технологій в енергетиці, комунальному господарстві, на транспорті; розробка та вдосконалення нормативно-правової, сертифікаційної та метрологічної бази; забезпечення зусиллями державних структур, наукової спільноти та громадських організацій виконання міжнародних зобов’язань щодо сталого розвитку, декарбонізації енергетики та запобігання негативним змінам клімату; розробка освітніх та тренінгових програм з метою засвоєння передового досвіду; забезпечення доступу усіх зацікавлених фахівців і населення до достовірної інформації про переваги застосування різних видів енергії відновлюваних джерел та їх вплив на стан енергетичної галузі та оточуючого середовища.

Збірник матеріали доповідей учасників конференції опубліковано на сайті конференції http://konf.ive.kpi.ua/konf2020 та Інституту відновлюваної енергетики НАН України http://www.ive.org.ua/?page_id=2294.

Збірник «Матеріали XXІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»» та інші матеріали конференції опубліковано на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського http://konf.ive.kpi.ua/konf2020 та Інституту відновлюваної енергетики НАН України http://www.ive.org.ua/?page_id=2294.

Підготував Володимир Школьний