Асоціація університетів Європи просуває дорожню карту для університетів у сфері сталого розвитку

27 грудня 2023 року у виданні University World News опубліковано матеріал – “EUA pushes roadmap for universities and sustainability” за авторства Кіта Натхолла (Keith Nuthall).

Асоціація університетів Європи (EUA) спрямовує свої 850 закладів-членів, включаючи 34 національні конференції ректорів, до більшої сталості у світлі зобов’язань, взятих на Конференції ООН зі зміни клімату COP28. «Дорожня карта Green Deal для університетів», розроблена EUA, заохочує університети до запровадження стратегій та дій, узгоджених із загальною ініціативою ЄС «Європейський зелений курс». Дорожня карта підкреслює важливість того, щоб університети стали кліматично нейтральними, екологічно та соціально сприятливими, слугуючи прикладом сталих спільнот. EUA також організувала вебінар на підтримку цієї стратегії, підкресливши необхідність для університетів враховувати місцеві умови, співпрацювати в царині сталого розвитку та обмінюватися передовим досвідом.

Дорожня карта охоплює чотири стратегічні напрями. Перший фокусується на дослідженнях та інноваціях, заохочуючи університети використовувати технологічний розвиток, щоб допомогти ЄС досягти нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року. Висловлюється занепокоєння щодо обмежень, накладених рамковою програмою ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», яка має значний бюджет – 95,5 мільярдів євро, але передбачає проведення конкурсів. Другий напрям зосереджується на дотриманні закону про промисловість з нетто-нульовими викидами Net Zero Act і підкреслює роль освіти в досягненні цілей сталого розвитку. Третій напрям стосується персоналу та діяльності, пропагуючи практичні законодавчі реформи Зеленого Курсу (Green Deal) в таких сферах, як будівельний сектор, догляд за зеленими насадженнями та сталі закупівлі. Четвертий напрям стосується залучення громадськості та впливу на суспільство, наголошуючи на довгостроковій перспективі та необхідності розвитку більш тісних зв’язків з випускниками для виконання спільних зобов’язань, спрямованих на посилення соціального впливу університетів.

Зусилля EUA збігаються з більш широкою ініціативою ЄС, включаючи такі програми, як Європейське партнерство для людино-орієнтованого урбаністичного середовища (Built4People) та ініціатива «Новий європейський Баухауз» (New European Bauhaus), націлені на спрямування фінансування ЄС на підтримку інновацій у питаннях сталого розвитку. Зокрема, в рамках Built4People на інновації в будівельному секторі буде спрямовано 380 мільйонів євро з боку ЄС, які можуть бути використані сталими університетами. Те саме стосується ініціативи “Новий європейський Баухауз”, за якою у жовтні 2022 року було оголошено конкурс на суму 50 мільйонів євро на інноваційний дизайн, спрямований на інтеграцію принципів сталого розвитку в архітектурне середовище.

Робота EUA була позитивно сприйнята чиновниками Європейської комісії, що підкреслює зростаюче визнання ролі сектору вищої освіти у досягненні цілей Зеленого Курсу. Ініціативи не лише сприяють сталому розвитку європейських університетів, але й слугують прикладом для решти світу, що впливає як на європейському, так і на глобальному рівнях.

Детальніше за посиланням:
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20231227083350770&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GLNL0768