* Прізвище / Nazwisko

* Ім'я / Imię

По-батькові

* Вчений ступінь, звання / Stopień naukowy, tytuł

* Організація / Instytucja

* Посада / Stanowisko

* № круглого столу, в якому Ви бажаєте взяти участь / № Panelu Eksperckiego, w którym chce Pan/Pani uczestniczyć

NB! Якщо Ви обрали для участі Круглий стіл №6, Ви маєте додатково зареєструватись.
W celu zapisania się do udziału w Panelu Eksperckim №6 niezbędna jest dodatkowa rejestracja.

* Чи бажаєте Ви виступити? / Czy chce Pan/Pani wygłosić referat?

Так / TakНі / Nie

Матеріали виступу у форматі .ppt, .pptx, .pdf необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету a.kovtun@kpi.ua не пізніше 1 квітня 2017 р.
При наявності великої кількості бажаючих Оргкомітет залишає за собою право включити чи не включити виступ до програми Круглого столу.

Materiały wystąpienia w formacie .ppt, .pptx, .pdf należy przesłać na adres elektroniczny Komitetu Organizacyjnego: a.kovtun@kpi.ua najpóźniej do 1 kwietnia 2017 roku.
W przypadku pojawienia się dużej ilości osób pragnących wygłaszać referaty Komitet ma prawo do dokonania wyboru, który z referatów zostanie włączony do programu obrad Panelu Eksperckiego.Контактна адреса / Adres kontaktowy

* Контактний телефон / Telefon kontaktowy

* Факс / Faks

* Email