NB! Реєстраційну форму бажано заповнювати англійською мовою.

Програма інфодня / Info Day Agenda
Теми інформаційного дня / Info Day Topics

Запис на міні-зустрічі / Registration for the micro-meetings


* Organisation Name / Назва організації

* Organisation Type / Тип організації

SME / МСПLarge Company / Велика компаніяUniversity / УніверситетResearch Centre / Дослідницький центрPublic Administration / Державна установаOther / Інше

* Contact Person Details / Інформація про контактну особу

* Email

* Would you like to take part in micro-meetings? / Чи бажаєте Ви взяти участь у міні-зустрічах?

No / НіYes / Так


NB! If you would like to take part in micro-meetings, please fill in the following fields:
Якщо Ви бажаєте взяти участь в міні-зустрічах, будь ласка, заповніть наступні пункти:

Horizon 2020 areas of interests:

Energy / Енергетика

Energy Efficiency / Енергоефективність
Competitive Low Carbon Energy / Конкурентоспроможна низьковуглецева енергетика
Renewable Energy / Відновлювана енергетика
Energy System / Енергетична система
Smart Cities and Communities / Розумні міста та суспільство
Transforming the energy sector through digitization / Трансформація енергетичного сектора шляхом оцифровування

Environment / Навколишнє середовище

Climate Action in support of the Paris Agreement / Кліматична діяльність в підтримку Паризької угоди
Circular Economy / Кругова економіка
Water for our environment, economy and society / Вода для навколішнього середовища, економіки та суспільства
Innovating Cities for sustainability and resilience / Інноваційні міста для сталого розвитку та стійкості
Raw Materials / Сировинні матеріали
Protecting and valorising our natural and cultural assets / Захист та валоризація природних і культурних цінностей
Earth Observation / Спостереження Землі
Nature-based solutions, disaster risk reduction & natural capital accounting / Природні рішення, зниження ризику стихійних лих і природний облік капіталу
Heritage alive / Спадщина

Other / Інше

Other / Інше

Please specify the details of your interest or project idea / Будь ласка, зазначте Ваші наукові інтереси або проектну ідею

Profile of the Institution / Профіль організації