Бренд КПІ є беззаперечним! Імідж найбільшого і найвідомішого на теренах Східної Європи технічного вишу, творений упродовж цілого століття всесвітньовідомими хіміками, математиками, інженерами, конструкторами та іншими представниками точних наук продовжує розвиватися. Нині він збагатився такими характеристиками як інноваційний, дослідницький, мобільний. Чимало зусиль до цього докладають також і працівники «нетехнічного» факультету менеджменту та маркетингу. Науковці ФММ не лише долучаються до спільних з «технарями» проектів у частині комерціалізації розроблених ними інновацій, а й прокладають власний шлях у теоретичних дослідженнях проблем економіки, менеджменту та маркетингу, а також розробляють методи і механізми практичної реалізації наукових здобутків.

Розуміючи – без перебільшення – життєву важливість і необхідність популяризації проведеної роботи, науковці чимраз активніше публікуються у вітчизняних і зарубіжних часописах. Зокрема, лише викладачі кафедри менеджменту і лише у 2016 році опублікували 19 своїх наукових праць у виданнях Польщі, Естонії, Болгарії, Словаччини.

Особливо тісна співпраця склалася з польськими колегами. Після вдалих виступів на міжнародних конференціях отримали запрошення і увійшли до складу наукових рад конференцій декан ФММ, д.т.н., професор Гавриш О.А., зав. кафедрою менеджменту, д.е.н., професор Дергачова В.В., професор кафедри менеджменту, д.е.н. Шульгіна Л.М., а саме:

  • першої (21–22 квітня 2016 р.) та другої (запланована на квітень 2018 р.) Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми теорії та практики менеджменту» (International Scientific Conference «Contemporary Issues in Theory and Practice of Management»), що організовує факультет менеджменту Ченстоховського технологічного університету;
  • першої (11 травня 2016 р.), другої (10 жовтня 2016 р.) і третьої (9 травня 2017 р.) Міжнародної конференції «Креативність в управлінні ХХІ століття» «Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku», організаторами якої є Академія Наук Польщі разом з кількома відомими польськими університетами, компаніями та громадськими спілками.

Наукові результати українських учених викликали жваву зацікавленість у польських колег, що спонукало їх до приїзду на стажування на кафедру менеджменту, до речі, – першого стажування іноземних викладачів (!) у 25-річній історії ФММ. Видані факультетом два сертифікати свідчать, що працівники факультету менеджменту Ченстоховського технологічного університету PhD Малгожата Окренгліцка та PhD Анна Лєманьська-Майджік проходили наукове та методичне стажування на кафедрі менеджменту від 6 по 20 березня 2017 року. Для довідки: співпраця між двома політехнічними інститутами триває на підставі відповідного договору ще з 1995 року, однак, лише зараз після 22-річного періоду «затишшя» і так званого «розгону» ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського вийшов на орбіту реальної співпраці з факультетом менеджменту ЧТУ.
Ще до приїзду в Україну PhD М. Окренгліцка і А. Лєманьська-Майджік брали участь у розробленні проекту дослідження європейських моделей бізнесу разом командою українських науковців, а саме: проф., д.е.н. Дергачовою В.В., проф., д.е.н. Шульгіною Л.М., доц., к.е.н. Артеменко Л.П., доц., к.е.н. Пічугіною М.А., к.е.н. Верхогляд І.М., к.е.н. Кузнєцовою К.О. та к.е.н. Жалдак Г.П. За результатами пілотних досліджень опубліковані наукові статті і в Україні, і в Польщі. Названа міжнародна команда дослідників провела також пілотаж щодо порівняльного аналізу рівня підприємницької активності серед українських і польських студентів. Цікаво, що за результатами проведеного пілотажу українські студенти значно активніші.

Під час перебування в КПІ ім. Ігоря Сікорського польські колеги взяли участь у науково-методичному семінарі кафедри з питань розроблення методики впровадження стратегічного менеджменту у сфері малого та середнього бізнесу; долучилися до розроблення анкети для збору первинної інформації щодо стану стратегічного управління на польських і українських малих підприємствах; прочитали ряд лекцій для студентів напряму «Менеджмент»; вивчали досвід керівництва науковими гуртками студентів на кафедрі менеджменту (проф. Довгань Л.Є., проф. Шульгіна Л.М. та ін.); обмінялися досвідом викладання, відвідавши заняття молодих але завзятих і перспективних викладачів (к.е.н., доц. Голюк В.Я., к.е.н. Верхогляд І.М. і ін.).

Одним із ключових моментів стажування польських колег стали переговори, проведені заступником декана ФММ з міжнародної діяльності, доц., к.е.н. Підлісною О.А. за участю менеджера Українсько-польського центру Біднюк Г.І., працівників кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського та працівників факультету менеджменту Ченстоховського технологічного університету. На переговорах колеги обмінялися думками щодо користі обміну стажистами, проведення порівняльного аналізу актуальних питань менеджменту, підготовки спільних публікацій, а також визначилися з напрямами подальших досліджень у складі міжнародних команд.