Możliwość badań naukowych w Polsce Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2018, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2018/2019, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendysta prowadzi badania naukowe w Polsce w wybranej przez siebie dziedzinie, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją.

Pobyt w Polsce rozpocznie się 1 października 2018 i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2018/2019). Na wniosek Stypendysty, pobyt może trwać krócej niż 9 miesięcy, może też rozpocząć się później niż 1 października. Szczegółowej informacji można zasięgnąć w Internecie : https://apply.skubi.eu.org/index.php/stypendium2018-formularz/adidas womens