Imię i nazwisko
Posada, nr tel.
Kierunek działalności
Jewgienij
ОGORODNIK
Zastępca dyrektora;
tеl.: 406 84 75
Ogólne kierownictwo, planowanie, kontrola działalności Centrum, kształtowanie nowych obszarów pracy Centrum, kontrola treści strony internetowej Centrum
Anna
Bidniuk
Menedżer;
tеl.: 406 80 19
Projekt «Study in Poland», współpraca z wydziałami Politechniki Kijowskiej, szkołami i innymi placówkami oświatowymi Kijowa, współpraca z innymi jednostkami Politechniki Kijowskiej, Radą Studencką, organizacja pracy centrum konsultacyjnego ds. studiów w Polsce, współpraca z międzynarodowymi biurami studenckimi uczelni w Polsce. Redagowanie strony internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego. Przygotowywanie informacji dotyczących grantów „Pomocy Polskiej”, wykorzystywanie doświadczeń działalności centrów polskich na innych uczelniach Ukrainy
Wojciech
ZWOLIŃSKI
Lektor języka polskiego;
tеl.kom.: +38 (066) 747 19 99
Organizacja i prowadzenie płatnych kursów językowych na bazie Instytutu Kształcenia Podyplomowego Politechniki Kijowskiej, organizacja konferencji językowych na Wydziale Lingwistyki Politechniki Kijowskiej, praca metodyczna. Przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat Polski dla potrzeb strony internetowej i gazety Politechniki Kijowskiej. Udział i pomoc w tłumaczeniach podczas wizyt delegacji polskich na Politechnice Kijowskiej
Olena
ТАRАSIUK
Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny;
tеl.: 454 96 88
Przygotowywanie materiałów na stronę Centrum (wyszukiwanie, druk, zdjęcia), współpraca z Instytutem Polskim w Kijowie i Biblioteką Naukowo-Technicznym Politechniki Kijowskiej, rozsyłanie informacji dotyczących polskiej tematyki na katedry i wydziały Politechniki Kijowskiej
Olga
SULЕМА
Studentka;
tеl.kom.: +38 (050) 139 13 59
Utrzymywanie strony internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego Politechniki Kijowskiej, pomoc przy przygotowywaniu prezentacji

Producttags : Nike Trainers