W wieku 79 lat zmarł profesor Władysław Miodunka

W środę 24 kwietnia br. zmarł prof. Władysław Miodunka – wybitny językoznawca, pionier glottodydaktyki polonistycznej, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzednich kadencji, wieloletni dyrektor Instytutu Polonijnego i Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Prof. Władysław Miodunka (ur. w 1945 r.) ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UJ. Po rocznym stażu rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Zakładzie Językoznawstwa. Doktorat uzyskał w UJ w 1973 r. W 1979 r. habilitował się na Wydziale Filologicznym UJ. W 1980 r. został przeniesiony do Instytutu Badań Polonijnych, gdzie pracował do 31 grudnia 2004 r. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a od 1 grudnia 2003 r. był profesorem zwyczajnym.

Wychował kilka pokoleń specjalistów zajmujących się teorią i praktyką nauczania języka polskiego jako obcego. Jednym z uczniów Profesora jest lektor języka polskiego na Politechnice Kijowskiej mgr Wojciech Zwoliński.

Zainteresowania naukowe prof. Władysława Miodunki dotyczyły językoznawstwa polonistycznego, językoznawstwa stosowanego do nauczania języków obcych i studiów etnicznych, w tym studiów polonijnych. W swoich badaniach zajmował się także zagadnieniami bilingwizmu.

Był kierownikiem Katedry Języka Polskiego jako Obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego doświadczenia organizacyjne obejmowały również m.in.: kierowanie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (1978-1980), tworzenie Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i kierowanie nim od 1980 r., pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Badań Polonijnych, pełnienie funkcji prodziekana na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2001-2002). W 2002 r. został prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Prof. Władysław Miodunka był członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Stosowanego, Komitetu Badania Polonii PAN, Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich przy MNiSW, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Rady Języka Polskiego, Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju.

Był laureatem wielu nagród rektora UJ i Ministra Edukacji Narodowej. W 1997 roku otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za popularyzację kultury polskiej za granicą.

Uroczystości pogrzebowe prof. Władysława Miodunki odbędą się we wtorek 30 kwietnia 2024 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.