WITAJ, MAJ!

W przyszłym tygodniu w Polsce rozpocznie się tradycyjna „majówka”, czyli kilka wolnych od pracy dni na początku maja. W tym roku dni świąteczne przypadają na środę (1 maja) i piątek (3 maja), zatem jeśli uda się „załatwić” dzień wolny w czwartek 2 maja (zazwyczaj nie jest to większym problemem i np. we wszystkich placówkach oświatowych w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych), można będzie się cieszyć pięciodniowym mini-urlopem.

1 maja- Święto Pracy

Święto Pracy a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na całym świecie od końca XIX wieku, natomiast w Polsce zostało ustanowione świętem państwowym w roku 1950.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień obchodów rocznicę zajść w Chicago, gdzie w 1886 r. brutalnie rozprawiono się z protestującymi robotnikami, którzy domagali się poprawy warunków pracy, zmniejszenia liczby godzin pracy i podniesienia wynagrodzeń.

Wielu może się zdziwić, że w Polsce, która znana jest z radykalnych antykomunistycznych nastrojów, świętuje się dzień 1 maja, kojarzący się właśnie z komunizmem i na ogół nielubianymi czasami PRL. Otóż na początku lat 90-ch były plany likwidacji tego święta. Kiedy jednak przywrócono święto 3 maja, stwierdzono, że kilka wolnych dni na początku maja nikomu nie zaszkodzą i w ten sposób względy pragmatyczne wzięły górę na przekonaniami politycznymi. Rzecz jasna, święto to obecnie nie jest obchodzone w jakiś szczególny sposób.

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

To jedno z najmłodszych świąt państwowych, które zostało ustanowione w 2004 roku. W tym dniu Polacy szczególnie upamiętniają historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto przypomina również o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

Data święta polskiej flagi została wybrana nieprzypadkowo. 2 maja jest także Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

2 maja nie jest oficjalnie dniem wolnym od pracy.

3 maja- rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Święto 3 Maja zostało ustanowione w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowali je okupanci niemieccy podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 r. rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji jest ponownie oficjalnym świętem narodowym i dniem wolnym od pracy.