NOWY PROJEKT CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOCIEMCÓW UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE I NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ „POLSKI Z KULTURĄ – LEKSYKA I LITERATURA”

Studenci i pracownicy Politechniki Kijowskiej uczestniczący w zajęciach z języka polskiego prowadzonych przez lektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej mgr Wojciecha Zwolińskiego zostali zaproszeni do udziału…

Czytaj więcej NOWY PROJEKT CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOCIEMCÓW UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE I NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ „POLSKI Z KULTURĄ – LEKSYKA I LITERATURA”