MNiSW do studentów zagranicznych

MNiSW do studentów zagranicznych: możecie liczyć na naszą pomoc.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Wojciech Maksymowicz zwrócił się do studentów z zagranicy, którzy pozostają w Polsce podczas pandemii COVID-19.

Wiceminister na opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego filmie, w języku angielski zwrócił się do studentów z zagranicy, którzy pozostali w Polsce. Przekazał im bieżące informacje na temat obecnej sytuacji związanej z obowiązującym stanem epidemiologicznym. Studenci usłyszeli także słowa wsparcia, iż ministerstwo oraz uczelnie macierzyste nie pozostawią ich w potrzebie Wiceminister apelował, by się nie bać prosić pomoc.

Ważną informacją dla studentów, było również potwierdzenie, że międzynarodowe stypendia będą nadal wypłacane na czas, dopóki studenci stosować się będą do zaleceń goszczących ich uczelni.

NAWA