I ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

W dniach 5-9 lipca br. w miejscowości Jachranka koło Warszawy odbył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Kolbego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Honorowym patronatem objęła Kongres Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

 W I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą wzięło udział blisko 500 gości z 40 krajów z niemal wszystkich kontynentów – m.in. z Chin, Indii, Australii, państw Ameryki Północnej i Południowej oraz wielu krajów europejskich, w tym z Ukrainy. Wśród nich byli nauczyciele i wykładowcy, szefowie polskich placówek oświatowych za granicą, propagatorzy polskiej kultury, działacze polonijni z całego świata, a także potomkowie polskich imigrantów, przedstawiciele młodzieży szkolnej i akademickiej. Uczestnikami kongresu byli również lektorzy języka polskiego skierowani do pracy na uczelniach wyższych w różnych krajach świata przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Lektorów pracujących na Ukrainie reprezentowała mgr Aleksandra Cybulska z Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Petra Mohyły w Mikołajowie.

Najważniejszym celem, który przyświecał organizatorom tego niezwykłego spotkania, było wzmocnienie współpracy środowisk polonijnych w dziedzinie edukacji i nauki z placówkami w kraju. Prelegenci i goście Kongresu dyskutowali również nad sposobami wsparcia Polaków mieszkających za granicą w organizowaniu nauczania języka ojczystego i promocji polskiej kultury w świecie oraz określili konkretne zadania, zmierzające do realizacji postawionych celów.

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą rozpoczęło przemówienie powitalne dyrektora Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Kolbego profesora Jacka Gołębiewskiego. W ceremonii otwarcia Kongresu wzięli również udział przedstawiciele władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek odczytał list Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a w swoim wystąpieniu przedstawił rządową strategię współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Do zebranych zwrócili się także Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Badowski oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak.

Podczas uroczystej inauguracji Kongresu odbyła się ceremonia wręczenia Honorowych Odznak za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą osobom i organizacjom wspierającym polską oświatę i naukę w krajach Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Tym odznaczeniem został uhonorowany m.in. przedstawiciel ukraińskiej polonii Adam Chłopek – рrezes Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Kongresu wręczono także Złote Medale “Sapientia et Veritas” (dla wybitnych naukowców polskiego pochodzenia) oraz medale Komisji Edukacji Narodowej.

Program Kongresu był niezwykle bogatyi składał się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Organizatorzy przewidzieli m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbyły się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.