Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

Opublikowano: www.pw.edu.pl
%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Kalendarz wydarzeń

15 listopada to jedna z ważniejszych dat w kalendarzu Politechniki Warszawskiej. Tego dnia obchodzimy Święto Uczelni. Z tej okazji cała społeczność akademicka przygotowuje wiele różnorodnych wydarzeń.

Obchody Święta PW rozpocznie Uroczyste Posiedzenie Senatu 15 listopada 2016 roku. Niektóre z wydarzeń będą trwały prawie do końca roku.

HARMONOGRAM IMPREZ

15 listopada (wtorek):

  • 00: Uroczyste Posiedzenie Senatu w Małej Auli: podczas wydarzenia zostaną wręczone m.in. promocje doktorskie i habilitacyjne. W związku z Posiedzeniem Senatu premierę będzie miało Ciastko PW wybrane w wcześniej zorganizowanym już (more…)

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9
Przedstawiciele środowiska nauczycielskiego w Ambasadzie RP. Kijów 26.10.16

Doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska nauczycieli i wykładowców języka polskiego, prowadzących różne formaty nauczania (w tym również akademicki) z Kijowa i obwodu kijowskiego, poświęcone Dniu Edukacji Narodowej odbyło się 26 października br. w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP w Kijowie.

Zebranych powitali i podziękowali za wysiłek wkładany w nauczanie Emilia Jasiuk – radca Ambasady RP na Ukrainie, kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej i konsul Agnieszka Rączka – kierownik referatu ds. współpracy z Polakami na Ukrainie KG w (more…)

Opublikowano: www.pw.edu.pl

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Kalendarz wydarzeń

15 listopada to jedna z ważniejszych dat w kalendarzu Politechniki Warszawskiej. Tego dnia obchodzimy Święto Uczelni. Z tej okazji cała społeczność akademicka przygotowuje wiele różnorodnych wydarzeń.

Obchody Święta PW rozpocznie Uroczyste Posiedzenie Senatu 15 listopada 2016 roku. Niektóre z wydarzeń będą trwały prawie do końca roku.

HARMONOGRAM IMPREZ

15 listopada (wtorek):

  • 00: Uroczyste Posiedzenie Senatu w Małej Auli: podczas wydarzenia zostaną wręczone m.in. promocje doktorskie i habilitacyjne. W związku z Posiedzeniem Senatu premierę będzie miało Ciastko PW wybrane w wcześniej zorganizowanym już (more…)

Serdecznie zapraszamy Państwa na doroczne spotkanie nauczycieli i wykładowców języka polskiego poświęcone Dniu Edukacji Narodowej, jakie odbędzie się w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP w Kijowie w dniu 26 października 2016 r. o godz. 13.00.

Po powitaniu Pana Ambasadora Jana Piekło, z wykładem okolicznościowym wystąpi Pani Paulina Gorlewska, która opowie o życiu i twórczości Andrzeja Wajdy.

Pani Emilia Jasiuk, radca ds. współpracy naukowo-oświatowej, pragnie wysłuchać Państwa opinii i ewentualnych wniosków dotyczących nauczania języka polskiego na ukraińskich uczelniach wyższych przed spotkaniem z Panem Ambasadorem (more…)


Na ceremonii otwarcia przemawia Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. Henryk Sobczuk

Już od ćwierćwiecza naukowcy na całym świecie nie ustają w poszukiwaniach jej najobfitszych, dostępnych dla nas zasobów energii odnawialnej, to znaczy niekopalnych jej źródeł obejmujących energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, energię fal, prądów i odpływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy i biopłynów.

Współpracy między uczelniami, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi w Polsce i na Ukrainie w tej niezwykle ważnej dla przyszłości całej ludzkości dziedzinie poświęcona została (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski