Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

W dniach 6-7 kwietnia 2017 w Kijowie w ramach Ukraińsko-Polskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności odbyło się Forum Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski zorganizowane wspólnie przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Stowarzyszenie Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy.

Polsko-ukraińskie spotkania edukacyjne to największa z tego typu imprez. Odbyły się one dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowego Centrum Koordynacyjnego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im. (more…)

23 maja 2017 prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oddał hołd polskim i ukraińskim ofiarom zbrodni sowieckich okresu stalinowskiego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. W uroczystości wzięli udział m.in. Ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, przedstawiciele Ataszatu Obrony, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dr Adam Buława, przedstawiciel dyrekcji Narodowego Rezerwatu Historycznego i Kulturowego „Bykowiańskie Mogiły”. Na cmentarzu spoczywają Polacy zamordowani przez NKWD w ramach operacji antypolskiej 1937–1938 r. oraz szczątki ponad 1900 obywateli polskich z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, (more…)


W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. na bazie Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego” odbył multilateralny cykl przedsięwzięć w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji.

Ten największy, kolejny z rzędu, projekt poświęcony rozwojowi akademickiej współpracy polsko-ukraińskiej, a także promocji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki zorganizowano przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego (KPI) i (more…)

Informujemy, że na posiedzeniu Rady naukowej Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny imienia Igora Sikorskiego”, które odbyło się pod przewodnictwem rektora Mychajła Zhurowskiego 13 lutego t.r., podjęta została decyzja o nadaniu tytułu Honorowego Doktora Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny imienia Igora Sikorskiego” Profesorowi Janowi Szmidtowi, Rektorowi Politechniki Warszawskiej i Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ze względu na jego istotne osiągnięcia naukowe oraz wielki osobisty wkład w rozbudowę współpracy edukacyjno-naukowej pomiędzy Polską a Ukrainą oraz pomiędzy Politechniką Warszawską (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski