БЛИЖЧЕ ДО УРБАНОЛОГІЇ ЗАВДЯКИ СПІВРОБІТНИКАМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Нещодавно вийшов друком український переклад книги «До урбанології», автором якої є відомий польський вчений-урбаніст та архітектор, доктор наук, багаторічний викладач Вроцлавської політехніки Станіслав Лозе.

Ініціатором та ідейним натхненником виходу цього видання була професор Марина Препотенська – філософ, журналістка та письменниця, доцент кафедри філософії Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського. Будучи добре знайомою з творчим доробком доктора Лозе, вона дійшла висновку, що ця книжка може бути цікавою українським читачам та запропонувала перекласти її українською мовою старшому викладачеві кафедри української мови, літератури та культури Факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського Войцехові Зволінському, який за направленням Національної агенції академічного обміну Республіки Польща викладає польську мову в нашому університеті. Книга вийшла за загальною редакцією професор Марини Препотенської, яка також написала вступне слово до українського перекладу. Над її остаточним варіантом працював колектив літературних редакторів під керівництвом викладача кафедри української мови, літератури та культури Факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслуженого діяча культури Польщі Олени Новак. Вихід друком книги Станіслава Лозе «До урбанології» у перекладі українською мовою став можливим завдяки фінансовій підтримці Колегіуму східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського у Вроцлаві.

Книга «До урбанології» презентує українським читачам оригінальну концепцію урбан-досліджень, де у центрі уваги опиняється Людина та Територія. У розумінні Станіслава Лозе урбанологія – це цілісна теорія людського перебування в міському просторі, виявлення можливостей розвитку творчої людини в епоху урбанізації. На тлі потужних ретроспекції еволюційних етапів людської спільноти, культури і цивілізації та глобалізаційних процесів автор виявляє специфіку стосунків Homo Urbanus (людини міста) та життєвого середовища. У книзі розкриваються історичні, психологічні, політичні та екологічні аспекти зазначених процесів, наведено чисельні приклади як помилкових, так і вдалих управлінських рішень у містобудуванні. Її можна вважати певною енциклопедією візуальної  антропології, архітектури міста, всебічної генези міських феноменів. Це – перший в Україні переклад досліджень Станіслава Лозе, що безперечно отримає велику вагу в науковому світі, а для пересічних читачів відкриє багато цікавого в урбаністичних обріях життя.