ЗВІТ ДМС НА РЕКТОРАТІ 03.08.2020 р.

1. Особливості організації роботи ДМС в цей період.

1.1. У зв′язку із дорученням Департаменту міжнародного співробітництва “підійти по-новому” до організації прийому іноземних громадян на навчання в КПІ – керівництвом ДМС прийнято рішення перегрупувати на період липень-вересень співробітників ДМС, створити робочу групу, яка має вирішити завдання: помітно збільшити кількість іноземних громадян на навчання в КПІ вже в цьому році.

Детально ця робота віддзеркалюється в розділі 2.4. даного звіту.

1.2. З метою досягти посилення в 3-5 разів активність кафедр в подачі освітніх і наукових проєктних пропозицій до міжнародних проєктно-грантових програм – продовжується робота по синхронізації міжнародної освітньої і наукової проєктної діяльності із структурами проректора В.А. Пасічника (науковий напрям) та структурами проректора А.А.Мельниченка (навчальний напрям) за координації першого проректора Ю.І. Якименка.

1.3. У зв′язку із дорученням Департаменту міжнародного співробітництва посилити менеджмент в роботі по забезпеченню позитивної динаміки параметрів КПІ в світових рейтингах університетів, а також і в роботі по забезпеченню збільшення кількості іноземних громадян на навчанні в КПІ – як одного із шести параметрів QS світового рейтингу університетів –

– формуються пропозиції щодо часткової зміни структури ДМС і відповідного перерозподілу наявних співробітників між напрямами діяльності ДМС.

2. Найбільш важливі події минулого тижня – у відповідності до трьох основних напрямів роботи ДМС в цей період.

2.1. Міжнародні контакти

 • Після зустрічі ректора М.З.Згуровського з Й.В. Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні паном Фань Сяньжуном, готуються пропозиції до Посольства КНР в Україні, які можуть бути корисними для розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї, зокрема, – пропозиції для передачі до структур в Китаї, які відповідають за направлення китайських громадян на навчання в Україні (отже, і на навчання в КПІ), з метою збільшити кількість китайських громадян, які навчаються в КПІ.

Для обговорення нових пропозицій КПІ на минулому тижні відбулася зустріч керівників ДМС із першим секретарем Посольства КНР в Україні паном Ваном Дадзюнєм.

 • 27 липня 2020 року відбувся урочистий захід «Презентація оновлених експозицій Державного підприємства «Антонов», Київського відділення корпорації «Boeing», групи компаній «Прогрестех», ТОВ «Аеропракт» в Державному політехнічному музеї України при КПІ ім. Ігоря Сікорського».

2.1.4. Результативно завершено перемовини, розпочаті в квітні-червні, і здійснюються дії на реалізацію досягнутих домовленостей:

 • Із Північно-Західним політехнічним університетом продовжується підготовка проєкту тексту угоди на створення Українсько-Китайської спільної лабораторії космічних технологій.
 • В зв′язку із пропозицією від китайських партнерів (ПЗПУ) здійснити запуск наносупутника КПІ переговорна група (Пасічник В.А., Сидоренко С.І., Шишолін А.П., Сидоренко Ю.М.) запросила у китайської сторони і отримала анотацію спільного проекту та характеристики пускових можливостей.

Зараз вивчення цих матеріалів для підготовки наступного раунда перемовин за проєктом – знаходиться на відпрацюванні у підрозділах В.А. Пасічника.

2.1.5. Продовжувалися перемовини з університетами і організаціями інших країн і готуються нові перемовини.

2.1.6. Ряд міжнародних заходів проведені та готуються із застосуванням ІКТ, а саме:

(за пропозиціями керівників відділів)

Розпочато підготовку до “BSUN Конгрес 2020” та 14-ї конференції ректорів університетів Мережі Університетів Чорноморського Регіону (BSUN), який планується 20-22 жовтня 2020 року.

Буде обговорено “Роль університетів у вирішенні складних викликів сьогодення”, низка з яких відображена в 17-ти цілях ООН щодо сталого розвитку, – за чотирма основними темами:

 1. Університетське лідерство в суспільстві.
 2. Складні виклики та університети.
 3. Партнерство державних та приватних університетів.
 4. Формування альянсів університетів, орієнтованих на вирішення викликів.

Робочу групу для підготовки участі КПІ в заходах доручено очолити Є.І. Поліщуку, Р.Р. Савичу.

2.2. Активізація міжнародної проектно-грантової діяльності.

Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року.

– Організувати системну роботу з підготовки і подачі заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів, запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

2.2.1. На виконання завдань, поставлених ректором:

 • Продовжуються зустрічі проректорів Пасічника В.А. та Сидоренка С.І. з деканами факультетів, директорами інститутів на предмет посилення координації в спільній діяльності по виконанню завдань «Стратегії розвитку КПІ до 2025 року»: посилити міжнародну проєктно-грантову діяльність, міжнародну наукову мобільність аспірантів, магістрантів, молодих вчених, в 3-5 разів збільшити кількість міжнародних проектів, що подаються кафедрами до різноманітних міжнародних конкурсів для отримання фінансування.
 • Для гарантів магістерських та PhD освітніх програм, керівників наукових груп, проєктних менеджерів. продовжується серія презентацій нового веб-сервісу, створеного ДМС на підтримку міжнародної проєктної-грантової діяльності – «Інформаційна платформа можливостей міжнародних проєктно-грантових програм» (“Міжнародна мозаїка”).

Розробники інформаційної платформи ”Міжнародна мозаїка” систематизували інформацію вітчизняних та зарубіжних джерел, узагальнили досвід проєктної діяльності різних країн, у першу чергу – досвід КПІ.

“Міжнародна мозаїка” являє собою інформаційно-аналітичний веб-ресурс, що висвітлює можливості фінансової підтримки науково-технічної, освітньої та організаційної діяльності підрозділів КПІ через можливості міжнародних проєктно-грантових програм, містить інформаційно-навчальні матеріали та інструменти для авторів міжнародних проєктів, в тому числі для тих, хто лише починає цю роботу.

Інформаційними одиницями (елементами “мозаїки”) є інформація про пропозиції міжнародних грантових програм з можливістю прямого звернення до веб-сайтів цих програм, до актуальних оголошень, з доступом до навчально-методичних та допоміжних матеріалів, до он-лайн консультацій, до рубрики “Типові запитання і відповіді авторів проєктних заявок”, до телеграм-каналів ДМС, національних контактних пунктів КПІ програми ЄС Горизонт.

На презентаціях обговорюється рекомендації факультетів щодо удосконалення інформаційного наповнення та функціоналу «Інформаційної платформи…».

2.2.2. Здійснюється великий обсяг робіт із підрозділами по підготовці проєктних пропозицій за оголошеними конкурсами.

Про це детально представляється інформація на кожному ректораті.

2.3. Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері.

Напрацьовано типовий текст договору про співпрацю, який може укладатися з компаніями, які на безоплатній основі надають послуги по набору іноземних громадян як кандидатів на навчання в КПІ.

Текст договору складений (і узгоджений із Є.В. Дергачовим, Л.Г. Субботіною, В.І. Дмитренком, М.О. Мазур) таким чином, щоб виключити всі можливі ризики, за якими, – за повідомленнями ЗМІ – можуть зіткнутися університети при взаємодії з такими компаніями.

2.4. Робота по організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ.

2.4.1. Розпорядженням ректора створено “Координаційну раду з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання”.

Головними завданнями Координаційної ради визначено:

 • формування нової системи роботи Університету в цій сфері за нових умов – як складова введеної Вченою радою 30-го червня 2020 року нової системи управління університетів через визначення цілей (“kpi”) та встановлення відповідальності за їх досягнення (або недосягнення);
 • забезпечення виконання завдання «Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки»: до 2022 р. забезпечити зростання контингенту іноземних громадян (студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення, курсів підвищення кваліфікації) на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського до 5-6 % від загальної кількості здобувачів вищої освіти Університету;
 • в подальшому – вихід на більш високі рівні цього параметру КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів.

2.4.2. Кількісні характеристики ходу вступної кампанії станом на 3.08.2020 р. такі (враховувались ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання; значна частина іноземців має час до 5.08.2020 р. визначитись, куди вступати):

 1. На бакалаврат: 80 контрактів (минулого року – 74)
 2. В магістратуру: 20 контрактів (минулого року – 16)
 3. В аспірантуру: 6 контрактів (минулого року – 0)
 4. Видано запрошень на навчання: 30 (минулого року 121).

Певне відставання у виданні запрошень в порівнянні з минулим роком обумовлено тим, що минулого року запрошення видавались з 10.05.2019, а цього року з 13.07.2020, тобто фактично затримка у початку видачі запрошень цього року складає 2 місяці.

2.4.3. ДМС почав практичні дії з метою вже зараз організаційно посилити роботу по набору іноземних громадян на навчання в КПІ з метою досягти змін на краще вже в цьому році.

 • За координацією першого проректора Ю.І. Якименка сформовано і було подано на розгляд ректору перелік першочергових заходів, а також заходів на перспективу, які необхідно здійснити для зміни на краще ситуації з набором іноземних громадян на навчання в КПІ.
 • Із ключових крупних проблем, які треба вирішити якнайшвидше, відзначимо проблему більш комфортних умов проживання іноземних громадян (з диференціацією ціни за житло різних рівнів комфортності) та доведення оплати праці за викладання іноземним студентам, безпосередньо до тих викладачів, хто працює з іноземцями.
 • Серед першочергових заходів, які вже почали здійснюватися, наведемо такі:
 1. 31 липня відбулася друга презентаційна зустріч із
  компаніями, які вже позитивно проявили себе в організації набору іноземних громадян на навчання в технічні університети України.

Після презентацій і знайомства із КПІ, яке відбулося в ці дні, компанії запрошені до взаємодії з КПІ (на безоплатній основі).

Наступні аналогічні зустрічі – на прохання компаній – заплановані на вересень.

 1. Визначено країни, які вважаються потенційно ємними для навчання їх громадян в КПІ, і з якими вже зараз можна провести сильну інформаційно-іміджеву компанію (це Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Туреччина, Йорданія, Іран, Китай, В′єтнам, Бразилія, Аргентина, Перу, Еквадор, Марокко, Нігерія, Індія, Пакистан, Туніс, Сенегал, Кувейт, Конго, Ізраїль, Єгипет) і заплановані зустрічі керівників ДМС із представниками Посольств цих країн в Україні на предмет взаємодії з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ.
 • Готується серія зустрічей в Посольствах країн, які визнані перспективними для набору іноземних громадян як кандидатів на навчання в КПІ: Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Туреччина, Йорданія, Іран, Китай, В′єтнам, Бразилія, Аргентина, Перу, Еквадор, Марокко, Нігерія, Індія, Пакистан, Туніс, Сенегал, Кувейт, Конго, Ізраїль, Єгипет.

Перша така зустріч керівника ДМС відбулась минулого тижня в Посольстві Китаю з першим секретарем Посольства паном Ван Дацзюнем.

Тема розмови – бажаність для КПІ започаткувати співпрацю із структурами в Китаї, які відповідають за направлення китайських громадян на навчання за кордоном, – із Центрами по підготовці і направленню китайських громадян на навчання, діяльність яких координується Міністерством освіти КНР, з метою збільшити кількість китайських громадян на навчанні в нашому університеті саме через співпрацю з такими структурами.

Мета – прийняти на навчання в КПІ (за пріоритетними напрямами: авіаційні, космічні, інформаційні та біо-технології, штучний інтелект, кібербезпека, чиста вода, нові матеріали та ін.) талановитих абітурієнтів, діяльність яких – після завершення навчання в КПІ і отримання диплому КПІ – стане фундаментом для поглиблення співпраці КПІ з партнерами в Китаї в освітній, науково-технічній, інноваційній сферах – за зазначеними вище пріоритетними напрямами – і слугуватиме розвитку різнопланового економічного співробітництва України і КНР в довгостроковій історичній перспективі.

Посольство КНР в Україні пообіцяло надати допомогу у започаткуванні такої співпраці із Центрами по підготовці і направленню китайських громадян на навчання за кордоном.

 • Наступна зустріч передбачається в Посольствах Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану та Єгипту.

Вибір Посольства АРЄ в Україні для взаємодії з КПІ в якості одного із перших серед групи країн, визначених як перспективних, вбачається актуальною в контексті того, що АРЄ є найбільшим торговим партнером України на Африканському континенті і Близькому Сході, а також виходячи із зацікавленості України в підготовці і навчанні для АРЄ фахівців, посилення співпраці в космічній галузі, про що було заявлено в ході щойно проведеної телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Подальший розвиток співпраці КПІ з АРЄ в сфері освіти, підготовки кадрів і поглиблення співпраці в космічній галузі створить основу для поглиблення українсько-єгипетського економічного співробітництва на довготривалу перспективу і стане важливою областю для поглиблення взаєморозуміння між народами наших країн.

 • Продовжується робота з Посольствами України в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Південної Америки на предмет інформативної компанії по набору іноземних громадян на навчання в КПІ.

За дорученням ректора готуємо розгляд пропозиції колишнього Посла України в Китаї Ігоря Антоновича Литвина про створення ТОВ “Education in Ukraine”, яке опікувалось би залученням китайської молоді на навчання в закладах вищої освіти України, зокрема, – в КПІ (з подальшим поширенням діяльності на ряд інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького та Середнього Сходу).

В середу, 5.08.20 р., о 15-00 в кім.155 планується зустріч із І.А. Литвином для обговорення цієї пропозиції.

В комплексному розгляді пропозиції прийматимуть участь Л.Г. Субботіна, Б.І. Дуда, В.А. Кондратюк, Є.В. Дергачов, М.В. Печеник, І.А. Мединцев.

 • Спільно із “Медіалабораторією КПІ” (М.М. Перестюк) посилюється іміджеве представлення університету в ресурсах, які спрямовані на абітурієнтів – іноземних громадян в цих – “перспективних” – країнах: в ресурсах Посольств України “там” та Посольств зарубіжних країн в Києві, на порталі Українського державного центру міжнародної освіти (за сприяння О.О. Шаповалової).

І ця робота буде продовжена у серпні 2020 року.

 • Розпочато взаємодію з посольствами України в “перспективних” зарубіжних країнах, взаємодія з якими важлива з точки зору можливого обсягу контингенту громадян цих країн на навчання в КПІ.
 • ДМС почав працювати з Посольствами України в “перспективних” країнах з метою організувати приїзд до КПІ делегацій впливових видань, телевізійних каналів та інших інформаційних ресурсів для знайомства з КПІ і формування позитивного іміджу нашого університету в цих країнах з метою сприяти набору на навчання до КПІ.

Перша така зустріч відбулася в КПІ з головним редактором журналу “Україна по-арабські” та відповідного інформаційного ресурсу “Щоденно про Україну в арабському світі” паном Мохаммадом Фараджаллахом.

І готується на жовтень 2020 року перший візит групи журналістів впливових видань країн арабського світу.

Це, на наш погляд, буде сприяти створенню позитивного іміджу КПІ в цьому регіоні і – відповідно – збільшенню набору арабських громадян на навчання в КПІ.

Готуються запрошення делегаціям ЗМІ з “перспективних країн” відвідати КПІ з метою формувати позитивний імідж КПІ в цих країнах у абітурієнтів і їх батьків.

3. ДЕЯКІ ІНШІ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ.

3.1. Працюємо у тісному контакті з працівниками, які ще не повернулися із закордонних відряджень та стажувань, з кожним із них – особисто та взаємодіємо з деканами факультетів ФЕЛ та ФММ.

Двоє співробітників успішно повернулись після стажування до України та пройшли двотижневу самоізоляцію: Гулий Володимир – ФЕА – повернувся 02 липня зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; Мартиненко Ганна – ФММ – повернулась 16 червня зі Сполучених Штатів Америки.

Щодо Кутової Оксани – ФЕЛ – (Канада, перебуває в м. Торонто з 10 січня 2020 року): все добре, поки немає суттєвих змін; відслідковує ситуацію з авіасполученням та планує повернення в серпні.

Щодо Крейдич Ірини – ФММ – (Королівство Бельгія, перебуває у м. Брюсель з 09 грудня 2019 року): у зв’язку з подовженням терміну карантину надана заява на подовження відпустки без збереження заробітної плати до 31 серпня.

3.1а. Відслідковуємо стан здоров′я п’яти іноземних фахівців, що залишились працювати в КПІ під час карантину.

Міхаель Кляйненберг (працює на ММІ) повернулася з ФРН 20 липня, почуває себе добре.

Войцех Зволінський повернувся до Києва.

Лідія Топчан планує відпустку з 01 серпня 2020 року.

ДМС також підтримує з ними постійний контакт. Всі здорові.

3.1б. Через Центр міжнародної освіти відслідковуємо стан здоров’я 218 іноземних студентів, що залишаються на даний час в гуртожитках КПІ.

Стан здоров’я їх станом на ранок 03 серпня – …………….. (?).

3.2. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів.

3.2.1. Вперше КПІ робить спробу пробитися до Шанхайського рейтингу: КПІ зареєструвався в GRUP SURVEY (базі даних університетів для рейтингування в Academic Ranking of World Universities (ARWU)) Шанхайського рейтингу.

До 15 серпня дані від КПІ за 2015-2019 роки, що вимагаються рейтингом, мають бути передані.

Зараз йде формування необхідної бази даних для вчасної відправки.

3.2.2. Йде погодження, шліфування із Ю.І. Якименком, А.А. Мельниченком, О.А. Жученком та О.М. Новіковим текстового матеріалу “Програма заходів з метою досягнення позитивної динаміки параметрів КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів” як “внутрішніх” пропозицій для керівництва університету в роботі по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах.

3.2.3. 4 серпня 2020 року о 17.00 годині відбудеться спільний семінар із рейтингом QS для того, щоб оцінити Інтернет (онлайн)-можливості нашого університету.

Поки триває невизначеність кризи коронавірусу, університети усвідомлюють, що онлайн-навчання навряд чи буде тимчасовим вирішенням проблеми – як короткострокової.

Натомість, коли світ адаптується до нових стандартів, онлайн-навчання закріпить свої позиції як важливого елемента системи вищої освіти.

Оцінюючи кожен свої можливості навчання в режимі онлайн, університети зможуть визначити сфери, які потребують вдосконалення, допоможуть своєму закладу підготуватися до майбутнього та продемонструють свої сили потенційним студентам, щоб довести, що їх заклад має можливість здійснювати – за потреби – навчальний процес в онлайн (дистанційно).

Спираючись на компоненти категорії онлайн-навчання університетської рейтингової системи QS Stars, цей вебінар проаналізує ключові сфери і оцініть можливості КПІ вести навчальний процес в онлайн.

3.2.4. Для участі в Subject Validation 2020 (Предметному рейтингу THE) внесена необхідна інформація про КПІ.Визначено 19 предметних галузей, в яких КПІ може бути предметом експертизи з боку рейтингу THE.

3.2.5. Упорядники рейтингу U-Multirank вже розпочали підготовку до U-Multirank 2021.

КПІ отримав запрошення для участі в загальному рейтингу U-Multirank 2021 року.

На веб-сайті рейтингу U-Multirank 03.07.2020 р. заповнено необхідні форми попереднього опитування.

3.2.6. Окрім інформації, яка має бути поданою до U-Multirank від КПІ в серпні – вересні по університету в цілому, ми вже надали додаткову інформацію з сайтів КПІ для предметного рейтингу U-Multirank.Результати U-Multirank 2021 будуть опубліковані у червні 2021 року.

3.3. ДМС сформував необхідні тексти і слайди для формування доповіді на сесію професорсько-викладацького складу (в т.ч. – і три нових фрагменти концептуального характеру і передав все це А.А. Мельниченку).

3.4. На минулому тижні надано протокольне забезпечення візиту делегації керівників СЗР України, присвяченого інформуванню про досвід і перспективи співпраці.

Детальніше за посиланням.