ЗВІТ ДМС НА РЕКТОРАТІ 27.07.2020 р.

1. Особливості організації роботи ДМС в цей період.

1.1. У зв′язку із дорученням Департаменту міжнародного співробітництва “підійти по-новому” до організації прийому іноземних громадян на навчання в КПІ – керівництвом ДМС прийнято рішення перегрупувати на період липень-вересень співробітників ДМС, створити робочу групу, яка має вирішити завдання: помітно збільшити кількість іноземних громадян на навчання в КПІ вже в цьому році.

Детально ця робота віддзеркалена в розділі 2.4. даного звіту.

1.2. З метою досягти посилення в 3-5 разів активність кафедр в подачі освітніх і наукових проєктних пропозицій до міжнародних проєктно-грантових програм – продовжується робота по синхронізації міжнародної освітньої і наукової проєктної діяльності із структурами проректора В.А. Пасічника (науковий напрям) та структурами проректора А.А. Мельниченка (навчальний напрям) за координації першого проректора Ю.І. Якименка.

1.3. У зв′язку із дорученням Департаменту міжнародного співробітництва посилити менеджмент в роботі по забезпеченню позитивної динаміки параметрів КПІ в світових рейтингах університетів, а також і в роботі по забезпеченню збільшення кількості іноземних громадян на навчанні в КПІ – як одного із шести параметрів QS світового рейтингу університетів –

– формуються пропозиції щодо часткової зміни структури ДМС і відповідного перерозподілу наявних співробітників між напрямами діяльності ДМС.

2. Найбільш важливі події минулого тижня – у відповідності до трьох основних напрямів роботи ДМС в цей період.

2.1. Міжнародні контакти

 • Після зустрічі ректора М.З.Згуровського з Й.В. Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні паном Фань Сяньжуном, яка відбулася тиждень тому, Послу Фань Сяньжуну направлено лист вдячності ректора КПІ та запрошення відвідати КПІ, ознайомитись з його історією і сьогоденням, виступити перед студентами, а також – на прохання Посла Фань Сяньжуна – передані матеріали щодо проєкту створення Науково-дослідного інституту КПІ в місті Чунцін.

За результатами розмови готуються і інші матеріали до Посольства КНР в Україні, які можуть бути корисними для розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї, зокрема, – пропозиції для передачі до структур в Китаї, які відповідають за направлення китайських громадян на навчання в Україні (отже, і на навчання в КПІ) з метою збільшити кількість китайських громадян, які навчаються в КПІ.

Для обговорення нових пропозицій КПІ на цьому тижні запланована зустріч керівників ДМС із першим секретарем Посольства КНР в Україні паном Ваном Дадзюнєм.

 • На 27 липня 2020 року з 12:00 готуємо урочистий захід «Презентація оновлених експозицій Державного підприємства «Антонов», Київського відділення корпорації «Boeing», групи компаній «Прогрестех», ТОВ «Аеропракт» в Державному політехнічному музеї України при КПІ ім. Ігоря Сікорського».
 • З метою розвитку співробітництва з партнерами з Австралії (Australian Defence), які зацікавились інноваційними розробками КПІ, за дорученням ректора – австралійським партнерам (Australian Defence) направлено (спільно із І.Г. Малюковою) запрошення до участі у Всеукраїнському фестивалі “Sikorsky Challenge”.
 • На звернення президента UNICA (Мережа 53 університетів столиць країн Європи) проф. Сасо проректор Сидоренко С.І. провів бесіду в режимі телеконференції.

Обговорювались питання активізації роботи КПІ в UNICA, КПІ запрошено виступити із пленарною доповіддю на конгресі ректорів університетів – членів UNICA – в листопаді 2020.

2.1.4. Результативно завершено перемовини, розпочаті в квітні-червні, і здійснюються дії на реалізацію досягнутих домовленостей:

 • Із Північно-Західним політехнічним університетом готуємо проєкт тексту угоди на створення Українсько-Китайської спільної лабораторії космічних технологій.

В зв′язку із пропозицією від китайських партнерів (ПЗПУ) здійснити запуск наносупутника КПІ переговорна група (Пасічник В.А., Сидоренко С.І., Шишолін А.П., Сидоренко Ю.М.) запросила у китайської сторони і отримала анотацію спільного проекту та характеристики пускових можливостей.

Зараз вивчення цих матеріалів для підготовки наступного раунда перемовин за проєктом – знаходиться на відпрацюванні у підрозділах В.А. Пасічника.

2.1.5. Продовжувалися перемовини з університетами і організаціями інших країн і готуються нові перемовини.

За дорученням ректора почали працювати із Ford Foundation – однією із 10 найбільших фундацій в США, які фінансово підтримують університети.

Протягом останніх 10 років фундація, капітал якої складає 12,2 млрд. доларів, надала 1510 грантів (в сфері гуманітарних і соціальних наук, включаючи право) в обсязі 358 млн. дол. для 286 університетів 39-ти країн, з них:

університетів США – 65%, Китаю – 8%, Південної Африки – 7%, Бразилії – 4%, Єгипту – 2,5%.

ДМС починає взаємодіяти з фундацією на предмет допомогти ряду наших факультетів отримати її гранти.

2.1.7. Ряд міжнародних заходів проведені та готуються із застосуванням ІКТ, а саме:

(за пропозиціями керівників відділів)

4 серпня 2020 року о 17.00 годині відбудеться спільний семінар із рейтингом QS для того, щоб оцінити Інтернет (онлайн)-можливості нашого університету.

Поки триває невизначеність кризи коронавірусу, установи усвідомлюють, що онлайн-навчання навряд чи будуть тимчасовим вирішенням короткострокової проблеми. Натомість, коли світ адаптується до нових стандартів, онлайн-навчання закріплює свої позиції як найважливішого елемента вищої освіти.

Оцінюючи свої можливості навчання в онлайні, університети зможуть визначити сфери які потребують вдосконалення, допоможуть своєму закладу підготуватися до майбутнього та продемонструють свої сили потенційним студентам, щоб продемонструвати, що їх заклад має можливість здійснювати його викладання в онлайні (дистанційно) за потреби.

Спираючись на компоненти категорії онлайн-навчання університетської рейтингової системи QS Stars, цей веб-семінар виділить ключові сфери, які слід розглядати, як частину оцінки можливостей вашого навчального закладу в онлайні.

2.2. Активізація міжнародної проектно-грантової діяльності.

Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року

– Організувати системну роботу з підготовки і подачі заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів, запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

2.2.1.На виконання завдань, поставлених ректором:

     • Продовжуються зустрічі проректорів Пасічника В.А. та Сидоренка С.І. з деканами факультетів, директорами інститутів на предмет посилення координації в спільній діяльності по виконанню завдань «Стратегії розвитку КПІ до 2025 року»: посилити міжнародну проєктно-грантову діяльність, міжнародну наукову мобільність аспірантів, магістрантів, молодих вчених, в 3-5 разів збільшити кількість міжнародних проектів, що подаються кафедрами до різноманітних міжнародних конкурсів для отримання фінансування.
     • В такому контексті 24 липня пройшла зустріч факультетів гуманітарного спрямування, присвячена розгортанню в цих трьох підрозділах міжнародної проєктно-грантової діяльності – в цілому та підготовки до участі в новій Програмі ЄС “Горизонт Європа” зокрема.

    Розглянуто першочергові заходи, які – за ініціативою двох проректорів – мають здійснити декани факультетів, директори інститутів на забезпечення виконання завдань Стратегії.

    Розглянуто такі питання:

    – Програма ЄС «Горизонт Європа»: нові можливості для наукових шкіл КПІ;

    – Міжнародна наукова мобільність молоді – драйвер розвитку університету;

    – Як знайти партнерів для формування консорціуму по підготовці проектної пропозиції для участі в конкурсах на фінансування за рахунок міжнародних (європейських) проєктно-грантових програм;

    – Програма ЄС «Горизонт 2020»: система Національних контактних пунктів, що діють в Україні;

    – Вимоги світових рейтингів університетів до інформаційного середовища (web-присутності) університету;

    – Нова редакція “Положення про міжнародний офіс при декані факультету, директорі інституту”.

    ДМС надасть всіляку інформаційну, консультаційну і методичну допомогу для розгортання міжнародної проєктно-грантової діяльності, в тому числі – і на міждисциплінарних перетинах радіотехнічних, електронних, енергетичних, інформаційних, приладобудівних, хімічних, матеріалознавчих технологій та інших спеціальних технологій.

   • Для гарантів магістерських та PhD освітніх програм, керівників наукових груп, проєктних менеджерів. Продовжується серія презентацій нового веб-сервісу, створеного ДМС на підтримку міжнародної проєктної-грантової діяльності – «Інформаційна платформа можливостей міжнародних проєктно-грантових програм» (“Міжнародна мозаїка”).
   • Розробники інформаційної платформи ”Міжнародна мозаїка” систематизували інформацію вітчизняних та зарубіжних джерел, узагальнили досвід проєктної діяльності різних країн, у першу чергу – досвід КПІ.“Міжнародна мозаїка” являє собою інформаційно-аналітичний веб-ресурс, що висвітлює можливості фінансової підтримки науково-технічної, освітньої та організаційної діяльності підрозділів КПІ через можливості міжнародних проєктно-грантових програм, містить інформаційно-навчальні матеріали та інструменти для авторів міжнародних проєктів, в тому числі для тих, хто лише починає цю роботу.Інформаційними одиницями (елементами “мозаїки”) є інформація про пропозиції міжнародних грантових програм з можливістю прямого звернення до веб-сайтів цих програм, до актуальних оголошень, з доступом до навчально-методичних та допоміжних матеріалів, до он-лайн консультацій, до рубрики “Типові запитання і відповіді авторів проєктних заявок”, до телеграм-каналів ДМС, національних контактних пунктів КПІ програми ЄС Горизонт.На презентаціях обговорюється рекомендації факультетів щодо удосконалення інформаційного наповнення та функціоналу «Інформаційної платформи…».

   

 • 2.2.2. Здійснюється великий обсяг робіт із підрозділами по підготовці проєктних пропозицій за оголошеними конкурсами.Про це детально представляється інформація на кожному ректораті.

  2.3. Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

  2.3.1. Завершена робота над договором, який має закріпити результати проведених переговорів ФІОТ із Міланським технічним університетом.Договір подається на підпис ректору.

  2.4. Робота по організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ

  Продовжується видача запрошень іноземним громадянам на навчання в Україні.Станом на 24 липня характеристики ходу вступної компанії такі:

  Вже вступили на І (…) та V (…) курси, до аспірантури (…) – всього 60 іноземців;

  видано запрошень: на вступ до бакалаврата – …,
  на ПВІ – ….

  Це менше, ніж рік тому (відповідно: вступили … та було видано запрошень …), у зв′язку з тим, що запрошення дозволено видавати лише на минулому тижні.

  ДМС почав практичні дії з метою вже зараз організаційно посилити роботу по набору іноземних громадян на навчання в КПІ з метою досягти змін на краще вже в цьому році.

  За координацією першого проректора Ю.І. Якименка сформовано і було подано на розгляд ректору перелік першочергових заходів, а також заходів на перспективу, які необхідно здійснити для зміни на краще ситуації з набором іноземних громадян на навчання в КПІ.

  Із ключових крупних проблем, які треба вирішити якнайшвидше, відзначимо проблему більш комфортних умов проживання іноземних громадян (з диференціацією ціни за житло різних рівнів комфортності) та доведення оплати праці за викладання іноземним студентам, безпосередньо до тих викладачів, хто працює з іноземцями.

  Серед першочергових заходів, які вже почали здійснюватися, наведемо такі:

 • 24 липня відбулася перша презентаційна зустріч із
  23-ма компаніями, які вже позитивно проявили себе в організації набору іноземних громадян на навчання в технічні університети України.
 • Відбулося знайомство із КПІ, відвідання відремонтованого житлового фонду в гуртожитку № 19 та ознайомча бесіда із директором студмістечка О.А. Іщенко.Компанії запрошені до взаємодії з КПІ (на безоплатній основі).Наступна аналогічна зустріч запланована на наступну п′ятницю, 31 липня.
 • Визначено країни, які вважаються потенційно ємними для навчання їх громадян в КПІ, і з якими вже зараз можна провести сильну інформаційно-іміджеву компанію (це Туреччина, Іран, Китай, В′єтнам, Єгипет, Пакистан, Індія, Туніс, Марокко, Нігерія, Перу, Еквадор, Аргентина, Бразилія) і заплановані зустрічі керівників ДМС із представниками Посольств цих країн на предмет взаємодії з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ.
 • Розпочато взаємодію з посольствами України в “перспективних” зарубіжних країнах, взаємодія з якими важлива з точки зору можливого обсягу контингенту громадян цих країн на навчання в КПІ.
 • Спільно із “Медіалабораторією КПІ” (М.М. Перестюк) посилюється іміджеве представлення університету в ресурсах, які спрямовані на абітурієнтів – іноземних громадян в цих – “перспективних” – країнах: в ресурсах Посольств України “там” та Посольств зарубіжних країн в Києві, на порталі Українського державного центру міжнародної освіти (за сприяння О.О. Шаповалової).

І ця робота буде продовжена у серпні 2020 року.

  • ДМС почав працювати з Посольствами України в “перспективних” країнах з метою організувати приїзд до КПІ делегацій впливових видань, телевізійних каналів та інших інформаційних ресурсів для знайомства з КПІ і формування позитивного іміджу нашого університету в цих країнах з метою сприяти набору на навчання до КПІ.

За рекомендацією і особистого сприяння Посла України в Державі Кувейт Олександра Олександровича Балануца на минулому тижні керівники ДМС разом з Б.І. Дудою приймали головного редактора журналу “Україна по-арабські” та відповідного інформаційного ресурсу “Щоденно про Україну в арабському світі” пана Мохаммада Фараджаллаха.

Журнал та інформаційний ресурс видаються арабською і англійською мовами в країнах арабського світу з метою сприяти розвитку співробітництва країн арабського світу з Україною, зокрема, – в сфері освіти.

Перший візит групи журналістів впливових видань країн арабського світу буде підготовлений на жовтень 2020 року і, на наш погляд, буде сприяти створенню позитивного іміджу КПІ в цьому регіоні і – відповідно – збільшенню набору арабських громадян на навчання в КПІ.

3. ДЕЯКІ ІНШІ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ.

3.2. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів.

3.2.1. Оприлюднено світовий рейтинг Webometrix, в якому КПІ продовжує перебувати на другому місці.

Перша десятка університетів України така:

 1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1147 місце в світовому рейтингу),
 2. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” (1489),
 3. Сумський державний університет (1929),
 4. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2259),
 5. Тернопільський національний економічний університет (2423),
 6. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (2469),
 7. Національний гірничий університет (2993),
 8. Національний університет “Львівська політехніка” (3018),
 9. Харківський національний університет радіоелектроніки (3112),
 10. Львівський національний університет ім. Івана Франка (3289).

3.2.2. Йде погодження, шліфування із Ю.І. Якименком, А.А. Мельниченком, О.А. Жученком та О.М. Новіковим текстового матеріалу “Програма заходів з метою досягнення позитивної динаміки параметрів КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів” як “внутрішніх” пропозицій для керівництва університету в роботі по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах.

3.2.3. Вперше КПІ робить спробу пробитися до Шанхайського рейтингу: КПІ зареєструвався в GRUP SURVEY (базі даних університетів для рейтингування в Academic Ranking of World Universities (ARWU)) Шанхайського рейтингу.

Здійснюється передача даних від КПІ за 2015-2019 роки, що вимагаються рейтингом, для побудови Шанхайського рейтингу за цей період.

Кінцевий термін для заповнення – 15 серпня 2020 року.

3.2.4. Для участі в Subject Validation 2020 (Предметному рейтингу THE) внесена необхідна інформація про КПІ.Визначено 19 предметних галузей, в яких КПІ може бути предметом експертизи з боку рейтингу THE.

3.2.5. Упорядники рейтингу U-Multirank вже розпочали підготовку до U-Multirank 2021.

КПІ отримав запрошення для участі в загальному рейтингу U-Multirank 2021 року.

На веб-сайті рейтингу U-Multirank 03.07.2020 р. заповнено необхідні форми попереднього опитування.

3.2.6. Окрім інформації, яка має бути поданою до U-Multirank від КПІ в серпні – вересні по університету в цілому, ми вже надали додаткову інформацію з сайтів КПІ для предметного рейтингу U-Multirank.Результати U-Multirank 2021 будуть опубліковані у червні 2021 року.

3.2.7. Здійснювалось протокольне забезпечення візиту до КПІ т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлета Сергія Миколайовича та наради з питань оборонного комплексу.

3.3. ДМС сформував необхідні тексти і слайди для формування доповіді на сесію професорсько-викладацького складу (в т.ч. – і три нових фрагменти концептуального характеру і передав все це А.А. Мельниченку).