Директор:
СИДОРЕНКО Сергій Іванович

Проректор НТУУ “КПІ” з науково-педагогічної роботи, керівник Департаменту міжнародного співробітництва, член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Контакти:
sidorenko@kpi.ua;
+38 044 204 9199; +38 044 236 0992 (факс)

Заступник директора:
ОГОРОДНИК Євген Анатолійович

Директор програми “Сталий розвиток” НТУУ “КПІ”

Контакти:
E_ogorodnyk@kpi.ua;
+38 044 204 8475

NEW BALANCE