Організатори від української сторони:

 • Інна Геннадіївна Малюкова, директор Українського інституту інформаційних технологій в освіті, керівник Старт-ар школи Sikorsky Challenge (тел.: +38(044)204-81-08, e-mail: imalykova@gmail.com)
 • Володимир Мирославович Гнат, генеральний директор Корпорації «Науковий парк «Київська політехніка» тел.: +38(044)204-84-39, e-mail: volgnat@gmail.com)

Організатори від польської сторони:

 • Катажина Вальчик-Матушик, заступник директора Національного контактного пункту РП програми ЄС HORIZON 2020, президент спілки TOP-500 Innovators (mobile +48 795 112 955, phone +48 22 828 74 83)

Модератори:

 • Аркадіуш Менжик, ректор Сілезської політехніки
 • Інна Геннадіївна Малюкова

Учений секретар:

 • Володимир Мирославович Гнат

Тематичні блоки:

 • Інструменти та ефективність політики держав Європейського союзу з розвитку інноваційних середовищ
 • Досвід та уроки розвитку інноваційної інфраструктури в Республіці Польща
 • Ефективні інструменти та успішні приклади співпраці науки та бізнесу в інноваційних середовищах
 • Стратегії та інструменти промоції локальних інноваційних середовищ
 • Перспективи та стратегії розвитку технопарків
 • Створення українсько-польської мережі Стартап шкіл»
 • Панельна дискусія

Доповідачі:

 • Bianka Siwińska, Research Perspektywy Education Foundation – Head
  «The role of NGOs in the supporting innovative eco-system»
 • Володимир Мирославович Гнат, генеральний директор Корпорації «Науковий парк “Київська політехніка”»
  «Інноваційне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського: досвід та перспективи європейської співпраці»
 • Інна Геннадіївна Малюкова, керівник Стартап школи «Sikorsky Challenge», директор Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Мережа Стартап шкіл університетів України. Перспективи та участь Стартап школи «Sikorsky Challenge» у розвитку міжнародної мережі
 • Володимир Вiталiйович Грабко, ректор Вінницького національного технічного університету
  Регіональний аспект розвитку мережі Стартап шкіл в Україні
 • Ігор Альбертович Ленцов, проректор з наукової робот Приазовського державного технічного університету
  Розвиток інноваційного підприємництва в умовах м. Маріуполь
 • Dr. Przemysław Sekalski, Interdisciplinary School of Innovation (ISI) – co-founder, Lodz University of Technology
  From interdisciplinary entrepreneurship education to spin-offs
 • Izabela Paluch, President of the Management Board, INTECH PK – project company of the University of Technology
  Commercialisation of innovative solutions through universities’ project companies

Питання для обговорення (панельна дискусія):

 • Створення спільної мережі Стартап шкіл: проблеми та рішення
 • Можливості взаємодії польських та українських бізнес-інкубаторів: створення спільних стартап-компаній
 • Європейські акселераційні програми для українських стартапів
 • Програми підготовки тренерів і менторів для Стартап шкіл і акселераторів