Організатори від української сторони:

 • Петро Олексійович Киричок, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)236-42-52, e-mail: dnvr@kpi.ua)
 • Тетяна Сергіївна Кучинська, начальник відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-99-55, e-mail: vam@kpi.ua)

Організатори від польської сторони:

 • Вроцлавська політехніка

Модератор:

 • Євстафій Іванович Крижанівський, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Петро Володимирович Ясній, ректор Тернопільського технічного університету імені Івана Пулюя

Учений секретар:

 • Тетяна Сергіївна Кучинська

Тематичні блоки:

 • Нормативні засади для створення програм подвійного диплому в Україні
 • Нормативні засади для створення програм подвійного диплому в Польщі
 • Переваги програм подвійного диплому – мотивація та моделі
 • З чого розпочати? Вибір партнерів, подолання бюрократичних перешкод, рішення щодо процедур узгодження. Найкращі приклади українських та польських вишів
 • Забезпечення сталого розвитку програм подвійного диплому

Доповідачі:

 • Петро Володимирович Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
  «Програми “Подвійний диплом” в контексті інтернаціоналізації вищої освіти»
 • Олександр Васильович Збруцький, декан факультету авіаційних і космічних систем КПІ ім. І.Сікорського
  «Програми подвійних (спільних) PhD-дипломів як шлях до гармонізації вищої освіти України та країн ЄС»