Організатори від української сторони:

 • Богдан Іванович Дуда, директор Центру незалежної національної акредитації інженерних програм в структурі Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (тел.: +38(044)204-85-58, e-mail: bduda@ukr.net)
 • Микола Михайлович Кірюхін, президент Спілки наукових і інженерних об’єднань України (тел.: +38(044)272-14-61, e-mail: snio@bigmir.net, nk_plasmed@yahoo.com)

Організатори від польської сторони:

 • Богдан Мацуков, голова Акредитаційної комісії вищих технологічних університетів Республіки Польща (тел.: (48 22) 234 76 87, (48 22) 234 53 63, e-mail: B.Macukow@mini.pw.edu.pl)

Модератор:

 • Томаш Лодиговський
 • Геннадій Григорович Півняк

Учений секретар:

 • Богдан Іванович Дуда

Доповідачі:

 • Вальдемар Сівінський, президент польської освітянської фундації “Perspektywy”, віце-президент асоціації IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence
 • Андрій Гаррієвич Швецов, Директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України
 • Микола Михайлович Кірюхін, президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України
  «Роль Європейських та національних інженерних федерацій в системі незалежного оцінювання»
 • Богдан Мацуков, керівник Акредитаційної комісії технологічних університетів (KAUT)
 • Василь Борисович Струтинський, перший віце-президент Академії інженерних наук України
  «Про досвід одержання Європейського паспорту інженера та включення інженерних програм до реєстру INDEX»
 • Віктор Костянтинович Доля, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
  «Практичний досвід європейської акредитації за стандартами ENAEE та одержання сертифікату EUR ACE»
 • Богдан Іванович Дуда, директор Центру незалежної акредитації інженерних програм
  «Залучення Європейських можливостей для створення системи незалежної акредитації інженерної освіти в Україні»