Організатори від української сторони:

 • Сергій Іванович Сидоренко, проректор з міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-91-99, e-mail: sidorenko@kpi.ua)
 • Андрій Павлович Шишолін, начальник Відділу зовнішньоекономічної діяльності (тел.: +38(044)204-82-67, e-mail: a.shysholin@gmail.com)

Організатори від польської сторони:

 • Войцех Найда, директор бюро ректора Опольської політехніки (тел.: +48 77 4498220, e-mail: w.najda@po.opole.pl)

Модератор:

 • Марек Тукєндорф
 • Євген Іванович Сокол
 • Сергій Іванович Сидоренко

Учений секретар:

 • Ксенія Володимирівна Юдкова, заступник проректора з міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-94-67, e-mail: yudkovakv@gmail.com)

Тематичні блоки:

 • Інтернаціоналізація вищої технічної освіти: зміст, напрямки, показники, критерії глибини інтернаціоналізації університету
 • Стратегії та Програми інтернаціоналізації університету. Досвід Польщі
 • Можливі Стратегії та Програми інтернаціоналізації університету України
 • Розвиток міжнародного співробітництва технічних університетів як фактор поглиблення інтернаціоналізації: Україна-Польща
 • Структурно-організаційна перебудова управління задля поглиблення процесів інтернаціоналізації технічного університету
 • Зовнішньоекономічна діяльність технічних університетів України та Республіки Польща як ресурс інтернаціоналізації (моделі експорту-імпорту освітніх послуг)
 • Моделі організації зовнішньоекономічної діяльності сучасного технічного університету. Досвід Польщі
 • Компетенції і моделі діяльності структурних підрозділів університетів Польщі та університетів України в сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Моделі управління фінансами сучасного технічного університету