3 września 2018 r. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wręczył Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej” Rektorowi Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Igor Sikorsky Politechnika Kijowska”, prof. Mykhailowi Zgurowskiemu.

Profesor Mikhailo Zgurowski otrzymał wspomniane wyróżnienie podczas konferencji naukowej „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, podczas której zaprezentował temat «The general pattern of systemic world conflicts of the first half of the 21st century and their impact on the global economy and society».

W 2018 r. „Igor Sikorsky Politechnika Kijowska” świętuje swoje 120-lecie. Jej historia jest ściśle związana z rozwojem światowej nauki. Ważną rolę w organizacji i tworzeniu naukowo-metodycznej wiedzy Politechniki odegrali znani na całym świecie profesorowie D.I. Mendelejew, M.E. Żukowski, K.A. Temirjazew, S.P. Timoszenko.

Naukowe i dydaktyczne osiągnięcia Politechniki Kijowskiej cieszą się uznaniem na świecie, dzięki czemu Politechnika Kijowska jest jedną z najbardziej znanych ukraińskich uczelni. Absolwentami Politechniki Kijowskiej jest wielu wybitnych naukowców, m.in. E. Paton, I. Sikorski, S. Korolow, V. Kirpiczow, A. Lulka, M. Krawczuk, W. Świętosławski.

W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu prof. Mikhailo Zgurowskiego, współpraca między Politechniką Kijowską a Politechniką Poznańską bardzo się rozwinęła. Podpisanych zostało kilka umów dotyczących wspólnych studiów w ramach podwójnego dyplomu. W ostatnim semestrze gościliśmy grupę studentów z Ukrainy, a nasi studenci pojechali do Kijowa na kurs organizowany przez firmę Boeing. Również pracownicy obu uczelni goszczą w Poznaniu i w Kijowie. Najnowszą wspólną inicjatywą Politechniki Poznańskiej i Politechniki Kijowskiej jest budowa nanosatelity Poly-Tan3.

Źródło informacji

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski