1. Участь НТУУ «КПІ» в конференції по відродженню історичних польських споруд в Україні, яка буде проводитись під патронатом Посла Республіки Польща в Україні Й.В. п. Г. Літвіна та Представництва Польської академії наук в м. Києві.

   

  1. Представництво ПАН підтримує фінансово проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ», яка  відбудеться 26-28 жовтня 2016 року в НТУУ «КПІ». Залучити до проведення конференції народних депутатів, промисловців, економістів та інші зацікавлені організації. Зокрема, розширити тематику водопідготовки  та водоочистки, запросити до співпраці і участі в цій конференції
   Таруту Сергія Олексійовича, який співпрацює з НТУУ «КПІ».

   

  1. Залучити студентів НТУУ «КПІ» до програми Президента Польської академії наук п. Душинського про підтримку 50 українських студентів для отримання ступеню Phd.

   

  1. Запросити Президента ПАН п. Душинського до НТУУ «КПІ» та
   НАН України (після узгодження цього питання проф. Г.Собчуком і визначення тематики зустрічі разом – М.З.Згуровський та проф.Г.Собчук) .

   

  1. Організувати зустріч практиків, науковців, бізнесменів та урядовців з Польщі та України за підтримки Посла РП в Україні п. Г.Літвіна та ПАН.

   

  1. Організувати на базі НТУУ «КПІ» семінар вчених України та Польщі для прямих контактів з метою формування спільних консорціумів по програмі «Горизонт 2020» та інші.

   

  1. Посилити взаємодію вчених НТУУ «КПІ» та польських учених по інноваційному напрямку (Start-upи, інноваційний менеджмент).

   

  1. Посилити взаємодію вчених НТУУ «КПІ» та польських учених в області hightech технологій та озброєння, приєднання нашої інженерії до прикладних задач.

   

  1. Долучити НТУУ «КПІ» до спільних заходів, які буде проводити Представництво ПАН у м. Києві разом з Академією педагогічних наук України.

   

  1. Продовження традиції, започаткованої в КПІ доктором
   Янушем Фуксою – організація семінарів учених України та Польщі, які плідно працюють в області фундаментальних досліджень і мають досвід та схильність до інноваційного підприємництва.

   

  1. Надати НТУУ «КПІ» інформацію про програми Польщі, в яких можуть брати участь українські вчені.

   

  1. В конференціях по чистій воді та відновлювальній енергетиці додати нову секцію для прямих контактів вчених КПІ та Польщі, щоб прискорити створення спільних консорціумів і проектів по програмам ЄС.

   

  1. Представництво ПАН в м. Києві підтримує фінансово проведення
   XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті», яка відбудеться
   29-30 вересня 2016 року.

  Проф. Г.Собчук запропонував  проф. КПІ Кудрі С.О. розширити тематику та збільшити кількість секцій конференції на прохання польських вчених.

  1. Проф. Г. Собчук дав згоду на участь у Чернобильскому форумі в КПІ з 21.04. по 23.04.2016 року та розповсюдити інформацію про Форум серед польських вчених з метою залучення їх до участі.

   

  1. Запровадити на постійній основі зустрічі проф. Г. Собчука з ректором НТУУ «КПІ академіком М.З.Згуровським.

   

  1. Проф. Г. Собчук дав згоду на інтерв’ю газеті “Київський політехнік» щодо діяльності Представництва ПАН в м. Києві в Україні та співпраці з
   НТУУ «КПІ».

   

   

  Заступник керівника ДМС                                    С.М. Шукаєв