Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Wydarzenia ubiegłych lat, w tym polskie wsparcie okazane Ukrainie, znacznie zwiększyło zainteresowanie Polską wśród Ukraińców. Z myślą o ułatwieniu kontaktów między naszymi społeczeństwami, portal „Port Europa” uruchomił bezpłatny kurs internetowy języka polskiego dla osób władających językiem ukraińskim.

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, wysyłanych automatycznie co kilka dni na wskazany przy zapisie adres mailowy. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a przy zapisie użytkownik jest też domyślnie dopisywany do listy odbiorców newslettera, w którym wysyłane są m. in. informacje dotyczące Polski – podróży (more…)

  • Toruń to miasto znane nie tylko w Polsce. Mieszkańcy Torunia są dumni z dawnych tradycji, ze swojego rodaka – wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, ze smaku toruńskich pierników i ze niepowtarzalnego piękna jednego z najładniejszych miast w Europie.

Pod koniec drugiego semestru roku akademickiego do nas, uczestników kursów języka polskiego, uśmiechnęło się szczęście. Dzięki staraniom i wsparciu naszego lektora mgr Wojciecha Zwolińskiego otrzymaliśmy propozycję udziału w letniej szkole języka polskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni. (more…)

Do wiadomości naukowców i doktorantów!!!

Informujemy, że 20 lipca 2016 r. Politechnikę Kijowską odwiedziła delegacja z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w składzie: dr hab. Artur Bednarkiewicz, dr Łukasz Nieradko oraz dr Tomasz Szuba – pracownicy Centrum.

Gości przywitał Prorektor i Dyrektor Centrum Ukraińsko-Polskiego Narodowego Politechnicznego Uniwersytetu Ukrainy „Politechnika Kijowskia” prof. S. Sydorenko oraz Zastępca Prorektora ds. działalności naukowej prof. W. Barbasz.

Podczas spotkania uczestnicy omówili potencjalne kierunki współpracy, goście zaprezentowali przedstawicielom Politechniki Kijowskiej Wrocławskie Centrum Badań i jego możliwości, natomiast czołowi specjaliści naszego Uniwersytetu (more…)

Ostatniego dnia maja 2016 r. Mała Aula Politechniki Warszawskiej została opanowana przez dźwięki, które wraz z Zespołem Bandurzystów z Politechniki Kijowskiej wybrzmiały nutami ludowej nostalgii ukraińskich stepów.


XC Wielka Muzyka w Małej Auli była kolejną odsłoną wydarzenia wpisanego już od wielu sezonów w krajobraz muzycznych doznań Politechniki Warszawskiej. Profesor Andrzej Jakubiak – inicjator przedsięwzięcia, przywitał gości słowami, które nawiązały do wspólnych początków obu uczelni: Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Kijowskiej, ustanowionych w roku 1898 dekretem cara Mikołaja II. Trzecią szkołą wyższą powołaną tym (more…)

Prof. Sobczuk jest zawsze mile widzianym gościem w uczelni. Rozmowa w rektoracie Narodowego Uniwersytetu Technicznego „KPI”

Dostrzegalne w ostatnich latach rozszerzenie współpracy Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy stało się bodźcem dla utworzenia w stolicy Ukrainy reprezentacyjnego przedstawicielstwa PAN. Z chwilą otwarcia tej placówki tj. od 30 sierpnia 2013 r. jej pracą kieruje prof. dr hab. Henryk Sobczuk.

Ciekawe, że dzień otwarcia przedstawicielstwa zbiegł się w czasie z odsłonięciem na terenie Politechniki Kijowskiej popiersia absolwenta tej uczelni, (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski