Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

Na Politechnice Poznańskiej gościł prof.Mykhailo Zgurowski, rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechniki Kijowskiej.
W trakcie wizyty profesor Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej i profesor Mykhailo Zgurowski podpisali umowy o podwójnym stopniu magistra inżynierii biotechnologicznej oraz wymianie w ramach programu Erasmus+. W uroczystości uczestniczyli także: profesor Teofil Jesionowski, prorektor ds.edukacji ustawicznej, profesor Franciszek Tomaszewski, dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, profesor Olaf Ciszak, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.
Profesor Mykhailo Zgurowski wziął także udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, spotkał się z (more…)

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na Placu Wiedzy 30 sierpnia 2017 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa oraz politechnik w Poznaniu i Opolu, a także Fundację „Perspektywy” i Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Uroczystość rozpoczął taniec w wykonaniu połączonych zespołów polskiego i ukraińskiego. Podczas hymnu narodowego, odśpiewanego przez chór uniwersytecki, podchorążowie z politechnicznego instytutu wojskowego podnieśli flagę państwową na maszt przy trybunie.

Delegacje wydziałów złożyły kwiaty (more…)


Delegacja Politechniki Poznańskiej na czele z Rektorem profesorem Tomaszem Łodygowski złożyła wizytę na Politechnice Kijowskiej. W wyjeździe uczestniczyli także: Prorektor ds.edukacji ustawicznej – profesor Teofil Jesionowski; Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu – profesor Franciszek Tomaszewski oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania – profesor Olaf Ciszak.

W jej trakcie została m.in. podpisana umowa o podwójnym dyplomie kierunku “Mechanika i Budowa Maszyn”. Rektorzy wzięli także udział w inauguracji roku akademickiego, podczas której wystąpił Zespół Tańca Ludowego PP “Poligrodzianie”.

 

 

Zdjęcia
30.08.2017, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Przemówienie Prezydenta Miasta Poznania w ramach uroczystości Dnia studenta I roku i inauguracji roku akademickiego

Udział w wydarzeniu wezmą również:

  • zaproszeni przedstawiciele władz Kijowa, ministerstw, ambasad, etc.
  • władze Politechniki Kijowskiej, profesorowie uczelni,
  • studenci Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechnika Kijowska (pierwszego roku i pozostałych lat),
  • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, z delegacją.

Otóż i zakończył się IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Szopena – pod gołym niebem zamku w Radomyślu. Tegoroczny festiwal był wypełniony niespodziankami i premierami. Po pierwsze muzycy grali nie tylko na scenie rozmieszczonej w centalnej części pięknego parku ale i w sali koncertowej dla muzyki kameralnej, która zgodnie z wynikami akustycznej ekspertyzy przeprowadzonej przez Instytut Hydrodynamiki NAN Ukrainy, odpowiada najwyższym wymaganiom europejskich standardów. Po raz pierwszy od czterech lat słuchacze festiwalu mieli możliwość posłuchać jak dźwięczą utwory genialnego polskiego kompozytora w połączeniu (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski