Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

Termin “hymn” pochodzi od słowa greckiego hýmnos – pieśń pochwalna.

Hymnem nazywamy uroczystą pieśń patriotyczną, utrwaloną przez tradycję, symbolizującą jedność i odrębność narodu, uznaną za oficjalną formę manifestacji lub uczuć narodowych.

Najstarszą pieśnią spełniającą w Polsce rolę hymnu była “Bogurodzica” śpiewana między innymi przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 r. Potem było jeszcze wiele pieśni żołnierskich ale żadna z nich nie stała się pieśnią narodową. W XVIII wieku śpiewano pieśń Ignacego Krasickiego “Święta miłości kochanej Ojczyzny”, która również nie zyskała miana hymnu narodowego.

Dopiero (more…)

W dniach 14-17 listopada ub.r. wykładowcy, doktoranci i studenci studiów magisterskich Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Kijowskiej gościli na Politechnice Poznańskiej. Wizyta odbyła się w ramach współpracy międzyuczelnianej związanej z wprowadzeniem programu podwójnego dyplomu magistra inżynierii biomedycznej. Goście z Kijowa zostali oprowadzeni po Politechnice Poznańskiej oraz wzięli udział w seminarium «The II Seminar biomedical engineering».  Wśród członków delegacji Politechniki Kijowskiej byli m.in.: dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Witalii Maksymenko, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Biologicznego i Zdrowia Człowieka Ihor Chudecki, sekretarz rady naukowej (senatu) wspomnianego (more…)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji naukowych, które w najbliższym czasie odbędą się na polskich uczelniach wyższych. Szczegóły znajdują się pod poniższymi linkami:
http://www.wsb.edu.pl/konferencje,m,mg,7,189

W dniach 6-9 lutego 2018 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie sie konferencja “Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2018”
Szczegóły pod linkiem:
 
Wydział Matematyki, Informatyki i Automatyki Uniwerystetu Zielonogórskiego zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 57th International Symposium on Funcional Equations, która odbędzie się w dniach 2-9 września 2018.
Szczegóły pod linkiem:
Strona informacyjna:
 
Wydział Mechaniczny Uniwerystetu Zielonogórskiego zaprasza (more…)

9 stycznia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów RP i zaprzysiągł nowy rząd.

Na nowych ministrów powołani zostali Jadwiga Emilewicz, Jerzy Kwieciński, Łukasz Szumowski, Henryk Kowalczyk, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak i Andrzej Adamczyk. Odwołani zostali Konstanty Radziwiłł, Jan Szyszko, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, Anna Streżyńska, Witold Waszczykowski, Andrzej Adamczyk i Henryk Kowalczyk.

Utworzone zostały również nowe ministerstwa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Podczas zaprzysiężenia gabinetu Mateusz Morawiecki w (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski