Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse


Delegacja Politechniki Poznańskiej na czele z Rektorem profesorem Tomaszem Łodygowski złożyła wizytę na Politechnice Kijowskiej. W wyjeździe uczestniczyli także: Prorektor ds.edukacji ustawicznej – profesor Teofil Jesionowski; Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu – profesor Franciszek Tomaszewski oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania – profesor Olaf Ciszak.

W jej trakcie została m.in. podpisana umowa o podwójnym dyplomie kierunku “Mechanika i Budowa Maszyn”. Rektorzy wzięli także udział w inauguracji roku akademickiego, podczas której wystąpił Zespół Tańca Ludowego PP “Poligrodzianie”.

 

 

Zdjęcia
30.08.2017, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Przemówienie Prezydenta Miasta Poznania w ramach uroczystości Dnia studenta I roku i inauguracji roku akademickiego

Udział w wydarzeniu wezmą również:

  • zaproszeni przedstawiciele władz Kijowa, ministerstw, ambasad, etc.
  • władze Politechniki Kijowskiej, profesorowie uczelni,
  • studenci Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechnika Kijowska (pierwszego roku i pozostałych lat),
  • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, z delegacją.

Otóż i zakończył się IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Szopena – pod gołym niebem zamku w Radomyślu. Tegoroczny festiwal był wypełniony niespodziankami i premierami. Po pierwsze muzycy grali nie tylko na scenie rozmieszczonej w centalnej części pięknego parku ale i w sali koncertowej dla muzyki kameralnej, która zgodnie z wynikami akustycznej ekspertyzy przeprowadzonej przez Instytut Hydrodynamiki NAN Ukrainy, odpowiada najwyższym wymaganiom europejskich standardów. Po raz pierwszy od czterech lat słuchacze festiwalu mieli możliwość posłuchać jak dźwięczą utwory genialnego polskiego kompozytora w połączeniu (more…)

W dniach 6-7 kwietnia 2017 w Kijowie w ramach Ukraińsko-Polskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności odbyło się Forum Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski zorganizowane wspólnie przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Stowarzyszenie Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy.

Polsko-ukraińskie spotkania edukacyjne to największa z tego typu imprez. Odbyły się one dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowego Centrum Koordynacyjnego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im. (more…)

23 maja 2017 prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oddał hołd polskim i ukraińskim ofiarom zbrodni sowieckich okresu stalinowskiego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. W uroczystości wzięli udział m.in. Ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, przedstawiciele Ataszatu Obrony, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dr Adam Buława, przedstawiciel dyrekcji Narodowego Rezerwatu Historycznego i Kulturowego „Bykowiańskie Mogiły”. Na cmentarzu spoczywają Polacy zamordowani przez NKWD w ramach operacji antypolskiej 1937–1938 r. oraz szczątki ponad 1900 obywateli polskich z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski