Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

„Prawda jest taka, że w wyniku stałego oddziaływania antropogenicznego i nieustanego wzrostu populacji Ziemi równie nieugięcie następuje degradacja naturalnych rezerwuarów wodnych, będących głównymi źródłami wody – nie tylko pitnej, ale także wykorzystywanej do użytku domowego i przemysłowego”.

Taką niewesołą prawidłowość zasygnalizował pierwszy vice-rektor KPI Jurij Jakimenko otwierając V Międzynarodową Konferencję Naukową i Praktyczną zatytułowaną: „Czysta Woda. Aspekty fundamentalne, stosowane i przemysłowe”.

W konferencji, której obrady w dniach 26-27 listopada br. toczyły się w murach Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Politechnika Kijowska” wzięli udział nie (more…)

Szanowni Państwo,

W imieniu Ambasadora Polski na Ukrainie, Pana Jana Piekło, zapraszam Państwa na doroczne spotkanie nauczycieli i wykładowców języka polskiego poświęcone Dniu Edukacji Narodowej, jakie odbędzie się 08 listopada 2017 r. o godz. 13.00 (środa) w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP w Kijowie. Z uwagi na konieczność rejestracji prosimy o wcześniejsze przybycie.

PROGRAM DNIA EDUKACJI

    12.30-12.55 – rejestracja gości; powitalna kawa i herbata
    12.55-13.00 – zajęcie miejsc w sali
    13.00-13.10 – słowo powitalne od Pana Ambasadora Jana Piekło
    13.10-14.00 – wykład prof. dr. hab. Marka Stanisza, wykładowcy (more…)


Politechnika Lubelska kontynuuje realizację programu podwójnego dyplomu we współpracy z Uniwersytetami z Ukrainy.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 65 lecia działalności Politechniki Lubelskiej, postanowiliśmy wystąpić ze znakomitą ofertą dla studentów Kijowskiej Politechniki.

Chcemy zaprosić od września 2018 roku studentów, którzy ukończą do czerwca 2018 roku I rok studiów magisterskich w Waszym Uniwersytecie z kilku kierunków studiów, na kontynuację studiów magisterskich w Politechnice Lubelskiej.

Koszt rocznych studiów, które powinny zakończyć się w czerwcu lub najpóźniej we wrześniu 2019 roku będzie wynosił tylko 400 Euro.

Zakończenie (more…)


W trzydniowym zjeździe (26-28 października br.) uczestniczyli w Kijowie absolwenci polskich programów stypendialnych z całej Ukrainy. Jest to cykliczna inicjatywa Ambasady RP na Ukrainie, która po raz pierwszy została zorganizowana 11 lat temu, w roku im. Jerzego Giedroycia.

Absolwenci – to młodzi artyści, muzycy, malarze, którzy rozwijali swój warsztat w oparciu m. in. o udział w Programie Gaude Polonia; politolodzy, którzy uczestniczyli w różnych programach Studium Europy Wschodniej, jak również młodzi ludzie z Programu Banacha, pozwalającego za darmo studiować przez kolejne lata (more…)

„Będziemy aktywnie wzmacniać nasze więzi z Politechniką Kijowską i jest to dziś dla nas priorytetem”– takimi słowy rektor Politechniki Poznańskiej, profesor spotkał rektora Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut” profesora Mychajłę Zhurowskiego, który złożył wizytę na poznańskiej uczelni.
W trakcie spotkania prof. Tomasz Łodygowski i prof. Mychajło Zhurowskyj podpisali umowy o podwójnym dyplomowaniu stopnia magistra inżynierii biotechnologicznej oraz o wymianie w ramach programu Erasmus+.
W uroczystości uczestniczyli także: profesor Teofil Jesionowski, prorektor ds. edukacji ustawicznej, profesor Franciszek Tomaszewski, dziekan Wydziału Maszyn Roboczych (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski