Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

Inny język, ludzie, znaki drogowe i szyldy sklepów. Wszystko takie nowe i takie niezwykłe. „Co dalej robić?” – to pierwsze słowa, które powiedziałyśmy do siebie po wyjściu z autobusu na dworcu autobusowym w Łodzi. To rzeczywiście było jakieś poczucie bezradności, ale udało się nam je przezwyciężyć.

Pod koniec pierwszego roku studiów na Wydziale Lingwistyki zaproponowano nam wyjazd do Polski. Nasza radość była wprost niewysłowiona! Byłyśmy niezwykle rozemocjonowane i szczęśliwe, bo przecież taki wyjazd to nie tylko szansa, by dowiedzieć się czegoś (more…)

Dziś w Filharmonii Opolskiej miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018, w który politechnika wchodzi jako najlepsza uczelnia w regionie i jedyna w Polsce ,,ze znakiem jakości Instytutu Fraunhofera”, jednej z największych w świecie instytucji finansujących badania naukowe. Nowy rok rozpoczął się pod znakiem projektu nowej ustawy i ustawicznego rozwijania współpracy zagranicznej, którą przypieczętowano umową z Politechniką Kijowską.

Niemal równie ważną kwestią, która pojawiła się wraz z zakończeniem wakacji, jest także budowa hali lekkoatletycznej w II kampusie, której konepcja pojawiła się już (more…)

2 października odbyła się na Politechnice Kijowskiej “KPI” im. Igora Sikorskiego uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Waldemarowi Siwińskiemu, prezesowi Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Waldemar Siwiński, autor książki „Czernobyl”, wygłosił na tej uroczystości mowę na temat znaczenia katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu dla rozwoju cywilizacji naukowo-technologicznej i nowego podejścia do kształcenia inżynierów.

– Czarnobyl wykazał, że technologiczny “rozwój poprzez katastrofy” nie jest już akceptowalny i możliwy – powiedział. Ta katastrofa to zarazem początek nowej ery dla świata inżynierii i nauki, a dla mnie to (more…)

Na Politechnice Poznańskiej gościł prof.Mykhailo Zgurowski, rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechniki Kijowskiej.
W trakcie wizyty profesor Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej i profesor Mykhailo Zgurowski podpisali umowy o podwójnym stopniu magistra inżynierii biotechnologicznej oraz wymianie w ramach programu Erasmus+. W uroczystości uczestniczyli także: profesor Teofil Jesionowski, prorektor ds.edukacji ustawicznej, profesor Franciszek Tomaszewski, dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, profesor Olaf Ciszak, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.
Profesor Mykhailo Zgurowski wziął także udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, spotkał się z (more…)

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na Placu Wiedzy 30 sierpnia 2017 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa oraz politechnik w Poznaniu i Opolu, a także Fundację „Perspektywy” i Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Uroczystość rozpoczął taniec w wykonaniu połączonych zespołów polskiego i ukraińskiego. Podczas hymnu narodowego, odśpiewanego przez chór uniwersytecki, podchorążowie z politechnicznego instytutu wojskowego podnieśli flagę państwową na maszt przy trybunie.

Delegacje wydziałów złożyły kwiaty (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski