Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse

3 września 2018 r. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wręczył Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej” Rektorowi Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Igor Sikorsky Politechnika Kijowska”, prof. Mykhailowi Zgurowskiemu.

Profesor Mikhailo Zgurowski otrzymał wspomniane wyróżnienie podczas konferencji naukowej „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, podczas której zaprezentował temat «The general pattern of systemic world conflicts of the first half of the 21st century and their impact on the global economy and society».

W 2018 r. „Igor Sikorsky Politechnika Kijowska” świętuje swoje 120-lecie. (more…)

Chcąc uniknąć politycznych prześladowań w czasach stalinowskich, poetka Anna Achmatowa spaliła wszystkie swoje notatki i poprosiła najbliższe przyjaciółki o to, by nauczyły się na pamięć jej poematu “Requiem”. Dzięki zastosowaniu metody, która była znana w czasach, zanim Gutenberg wynalazł druk, poemat ten udało się ocalić od zapomnienia. Pisze o tym w swoim artykule korespondent BBC Martin Pachner.

Kiedy Achmatowa rozpoczęła w latach 30-ych minionego stulecia pracę nad swoim obszernym poematem “Requiem” dobrze wiedziała, że nie otrzyma pozwolenia na jego opublikowanie. Stalin kontrolował (more…)

W Narodowym Centrum Współpracy Biznesowej i Kulturalnej „Ukraiński Dom” odbyła się kolejna XXXIII Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „Oświata i Kariera – 2018”. Wydarzenie to jest jednym z największych przedsięwzięć promocyjnych poświęconych szkolnictwu wyższemu na Ukrainie i za granicą. Na reprezentacyjnym, jak zazwyczaj, miejscu –  w wielosekcyjnym pawilonie do swoich stoisk zapraszało ponad 20 wyższych uczelni z całej Polski.

Przemawiając na otwarciu Wystawy kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Emilia Jasiuk powiedziała, że efektywność tego przedsięwzięcia potwierdziła praktyka, ponieważ corocznie wielu (more…)


Tak, według Jana Matejki, mógł wyglądać Bolesław Chrobry

Bolesław Chrobry to jeden z najciekawszych władców Polski i to nie tylko ze względu na to, że był pierwszym królem Polski. Najprawdopodobniej to on rozpoczął prawdziwą chrystianizację Polski.

Francuski kronikarz Adémar z Chabannes twierdził, że chrześcijaństwo przybyło do Polski… dopiero wraz ze świętym Wojciechem i że to biskup-tułacz ochrzcił Bolesława Chrobrego. Podobnych przekazów jest znacznie więcej. Księżna lotaryńska Matylda nazwała Chrobrego „źródłem” polskiego chrześcijaństwa. Nawet w epitafium umieszczonym na nagrobku Bolesława w Katedrze Poznańskiej podano, (more…)

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2018, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2018/2019, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendysta prowadzi badania naukowe w Polsce w wybranej przez (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski